Home Over autisme Onderwijs Expertgroep Autisme en Onderwijs Silke Polman

Silke Polman

Expertgroep Autisme en onderwijs

Aan het einde van de PABO ben ik in het speciaal onderwijs terecht gekomen. Dit was een hele bewuste keuze. Ik ben gestart als leerkracht in het SO en VSO van het cluster 3 onderwijs. Ik heb met heel erg veel plezier gewerkt in heterogene groepen met uiteenlopende ontwikkelingsleeftijden: van ernstig meervoudig en verstandelijk beperkte leerlingen tot leerlingen die eigenlijk op het praktijkonderwijs thuishoorden. Om het (vaak complexe) gedrag van mijn leerlingen beter te kunnen begrijpen ben ik me meer en meer gaan verdiepen in de onderliggende psychologie van het gedrag. Via masteropleidingen, talloze congressen en scholingen heb ik me gespecialiseerd in autisme.

Ik woon samen met mijn man in de Achterhoek, net over de grens in Duitsland. Mijn expertise heb ik mogen inzetten en doorontwikkeld tijdens mijn werkzaamheden als steunpuntfunctionaris bij het Steunpunt Autisme & Onderwijs Achterhoek. Nu doe ik dat nog steeds als voorzitter van het Kennisteam Autisme bij De Onderwijsspecialisten. Naast werkervaring binnen het cluster 3 onderwijs heb ik als ambulant begeleider en ondersteuningscoördinator gewerkt binnen het praktijkonderwijs en het VMBO.

Krachtig positioneren

Als lid van de expertgroep Autisme & Onderwijs wil ik me heel graag inzetten voor het krachtig positioneren van de leerkracht, (praktijk)docent en onderwijsassistent. Hoewel we binnen het onderwijs alle lagen binnen en buiten de schoolorganisaties nodig hebben, staat of valt goed onderwijs toch vaak met de persoon die voor de klas staat. Mijn collega’s uitdagen om het beste uit zichzelf en de leerlingen te halen is mijn missie. Hierbij kan ik goed de vertaling maken van de theorie naar de praktijk of van beleid naar de werkvloer (en andersom!).

Zelf heb ik geen diagnose. Ik ben opgegroeid in een gezin waar psychiatrische problematiek en psychisch lijden een onderdeel was van het leven. Ik denk dat ik hierdoor het vermogen heb ontwikkeld om de mensen te zien zoals ze zijn. Het maakt mij niet uit wie je bent of wat je hebt, je mag er zijn met al je fijne, ongemakkelijke, gewone en ongewone eigenschappen. Ik voel een grote affiniteit voor mensen met autisme, omdat zij mij het meest uitdagen de wereld op een andere manier te bekijken.

Sluiten
Word nu lid!