Home Over autisme Onderwijs Autismepaspoort toont ondersteuningsbehoefte

Autismepaspoort toont ondersteuningsbehoefte

De specifieke behoeften, beperkingen én kwaliteiten van een leerling/werknemer in beeld

Scholen zijn verplicht om de ondersteuningsbehoefte van hun zorgleerlingen in beeld te brengen, zodat zij vervolgens met een goed plan kunnen komen. Een autismepaspoort is hierbij een handig hulpmiddel. Het is een online instrument dat door scholen (maar ook door ouders) aan kan worden geschaft. Het autismepaspoort geeft een overzichtelijk beeld van de specifieke behoeften, beperkingen én kwaliteiten van een kind.

Het Autismepaspoort is een online instrument waarmee de individuele kenmerken van een kind met autisme overzichtelijk en compact (op twee A4-tjes) in beeld kunnen worden gebracht. Zo kan een ouder, leraar, hulpverlener of andere professional in één oogopslag zien waar hij of zij rekening mee moet houden.

Het Autismepaspoort:

  • Geeft inzicht in waar gedrag vandaan komt  (zie praktijkvoorbeeld hieronder)
  • Biedt de kans om in te spelen op de oorzaak van gedrag, en daarmee tot een werkelijke oplossing of verbetering te komen
  • Leidt tot minder stres bij het kind, omdat het niet over- of ondervraagd wordt
  • Biedt gemakkelijk overdraagbare informatie voor alle betrokkenen

Hoe werkt het?

  • Het Autismepaspoort is online in te vullen, te bekijken en aan te passen.
  • In het Autismepaspoort worden tien gebieden in beeld gebracht.
  • Het onderzoek dat voorafging aan de ontwikkeling van het paspoort heeft drie landelijke onderzoekprijzen gewonnen, waaronder de HanneMieke Prijs van de NVA (2014).
  • Het invullen van het Autismepaspoort duurt, indien alle informatie aanwezig is, ongeveer 2 uur. Er kan tussentijds worden gestopt met invullen, bijvoorbeeld als je nog extra informatie wilt opzoeken.
  • Het Autismepaspoort kan worden ingevuld door een ouder of een professional op school, bijvoorbeeld een intern begeleider, een orthopedagoog of een leraar. De beste resultaten worden bereikt als ouders en school hun kennis en ervaring samenvoegen en het paspoort samen invullen.

Meer informatie: www.autismepaspoort.nl

Praktijkvoorbeeld

David is een jongen met autisme van zeven jaar. Bij ieder ‘kringmoment’ op school gaat het mis:  hij komt van zijn stoel af of krijgt ruzie met zijn buren. De leerkracht van David heeft al veel dingen geprobeerd om dit probleem op te lossen. Daarbij richt zij zich op het gedrag van David. Zij heeft hem al een paar keer straf gegeven, met zijn ouders gepraat, en daarna een beloningssysteem ingezet. 

Uiteindelijk blijft David op zijn stoel zitten. Want…hij wil heel graag iedere dag een sticker. Op andere momenten laat hij echter veel meer agressief gedrag zien. David is namelijk overgevoelig voor geluid en heeft er veel last van als zijn klasgenoten zo dicht bij hem zitten. Ook begrijpt hij niet hoe lang en waarom hij in de kring moet zitten, en ook niet wanneer hij aan de beurt zal zijn.

Deze ervaringen geven David veel stress, maar hij ondergaat ze  ‘voor de sticker’. Ze zorgen er echter wel voor dat zijn spreekwoordelijke emmer al bijna overloopt voordat hij aan zijn schooldag begint.

Als deze leerkracht een Autismepaspoort van David had gehad, had zij geweten van zijn zintuiglijke overgevoeligheid, zijn problemen met het zien van een context en zijn behoefte aan voorspelbaarheid. De leerkracht had dan preventief een oplossing kunnen bedenken nog voordat het probleem ontstond!

In onderstaand filmpje vertelt Suzanne Achterberg over het autismepaspoort: