Home Informatiemateriaal

Informatiemateriaal

Op deze informatiepagina zijn verschillende documenten te vinden in de vorm van brochures, wegwijzers en posters. Dit zijn pdf-documenten die u kunt downloaden.

Algemene brochures over autisme

 

Cover Wat Is Autisme  

Wat is autisme?

De brochure ‘Wat is autisme?’ bevat algemene informatie over autisme.

(Deze brochure is ook te downloaden in het EngelsArabisch en Turks)

 

Cover Kinderen Met Autisme  

Kinderen met autisme

De brochure ‘Kinderen met autisme’ bevat algemene informatie over autisme bij kinderen, de diagnose, hulpverlening, het naar school gaan en sport en vrije tijd.

(Deze brochure is ook te downloaden in het Engels en Turks)

 

Cover Autisme Bij Peuters  

Autisme bij peuters

De brochure ‘Autisme bij peuters’ is bedoeld om meer inzicht te geven in autisme bij peuters en hoe je daar als ouder/verzorger mee om kunt gaan.  

(Deze brochure is ook te downloaden in het Engels en Turks)

 

Cover Autisme Bij Pubers  

Autisme bij pubers

De brochure ‘Autisme bij pubers’ is bedoeld om meer inzicht te geven in autisme bij pubers en hoe je daar als ouder/verzorger mee om kunt gaan.

(Deze brochure is ook te downloaden in het Engels en Turks)

 

Cover Autisme bij Ouderen  

Ouderen met autisme

In de folder ‘Ouderen met autisme’ aandacht voor de manier waarop ouderen hun autisme ervaren, de kenmerken van een autismevriendelijke zorginstelling en het bijzondere ‘maatjesproject’ in Amsterdam. Ook bevat de folder veel tips voor zorgverleners, zoals huisartsen en verpleegkundigen.

 

Brochure autisme en wonen

Cover Op Zoek Naar Een Woning  

Op zoek naar een woning

De brochure ‘Op zoek naar een woning’ is in eerste instantie bedoeld voor ouders. Meestal nemen zij het voortouw in het proces van het uit huis gaan van hun kind. De informatie in deze brochure kan ook van pas komen bij het zoeken van een geschikte woonvorm voor volwassenen met autisme, variërend van een 24-uurs voorziening tot zelfstandig wonen.

 

Brochures autisme en werk

Cover Werkgeversfolder  

Ontdek de kracht van werknemers met autisme

De brochure ‘Ontdek de kracht van werknemers met autisme’ is bedoeld voor werkgevers. De brochure bevat onder andere informatie over de kwaliteiten van mensen met autisme.

 

Cover Werknemersfolder  

Autisme werkt wél: laat je talenten voor je werken!

De brochure ‘Autisme werkt wél: laat je talenten voor je werken!’ is bedoeld voor werknemers. In deze brochure staat informatie over het vinden, krijgen en behouden van werk.

  

Wegwijzers

Door de focusgroep KompASS zijn enkele jaren geleden wegwijzers ontwikkeld. Deze wegwijzers zijn tot stand gekomen in samenwerking met ouders van kinderen met autisme en ervaringsdeskundige jongeren en volwassenen zelf.

 

Cover KompASS 1    Wegwijzer voor ouders van kinderen met autisme

De wegwijzer ‘KompASS Deel 1: Wegwijzer voor ouders van kinderen met autisme’ is een hulpmiddel bij het maken van bewuste keuzes wanneer je kind autisme heeft. Keuzes op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, gedrag, behandeling en vrije tijd. Wat is de beste school? Ontwikkelt mijn kind zich wel goed? En wat brengt de toekomst?

 

Cover KompASS 2  

Wegwijzer voor (ouders van) jongeren met autisme

De wegwijzer ‘KompASS Deel 2: Wegwijzer voor (ouders van) jongeren met autisme’ is een hulpmiddel bij het maken van bewuste keuzes voor je zoon of dochter met autisme. Keuzes waar je voor komt te staan wanneer je kind zich in de puberleeftijd bevindt, zoals het kiezen van passend voortgezet en vervolgonderwijs, omgaan met lichamelijke veranderingen, en keuzes rond behandeling of medicatie, de invulling van vrije tijd en het loslaten van je kind.

 

Cover KompASS 3  

Wegwijzer voor volwassenen met autisme

De wegwijzer ‘KompASS Deel 3: Wegwijzer voor volwassenen met autisme’ is bedoeld als hulpmiddel bij het maken van bewuste keuzes, waarbij rekening gehouden wordt met autisme. Denk aan keuzes op het gebied van behandeling, vrijetijdsinvulling of sociale contacten. In deze wegwijzer veel praktische tips van volwassenen met autisme: wat heeft hen geholpen om grip op hun leven te krijgen en te houden?

  

Posters met gedragskenmerken

Poster Gedragskenmerken Kinderen  

Gedragskenmerken autisme bij kinderen

Op de poster ‘Gedragskenmerken autisme bij kinderen’ staan voorbeelden van hoe je autisme bij kinderen kunt herkennen.

 

 

afb Poster Gedragskenmerken Volwassenen  

Gedragskenmerken autisme bij volwassenen

Op de poster ‘Opvallende gedragskenmerken autisme bij volwassenen’ staan voorbeelden van hoe je autisme bij volwassenen kunt herkennen.

Sluiten
Word nu lid!