Richtlijnen voor autismediagnostiek
Home Belangenbehartiging Richtlijnen voor autismediagnostiek

Richtlijnen voor autismediagnostiek

De NVA was betrokken bij de ontwikkeling van de volgende richtlijnen:

Jeugdgezondheidszorg richtlijn autisme

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) omvat de consultatiebureaus en GGD’s en kan bij de vroegtijdige herkenning van Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) een belangrijke rol spelen. De diagnostiek van ASS bij jonge kinderen vereist van de JGZ-professional specifieke deskundigheid op het gebied van de sociale ontwikkeling van jonge kinderen en handvaten om deze te beoordelen.

De richtlijn is te downloaden op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg: JGZ-richtlijn autisme

 

Richtlijn diagnostiek en behandeling ASS bij kinderen en jeugdigen

Richtlijnen kunnen de kwaliteit van de zorg verbeteren. De richtlijn “diagnostiek en behandeling autismespectrumstoornissen bij kinderen en jeugdigen” is een landelijk geldende, optimale beschrijving van de best mogelijke zorg voor kinderen en jeugdigen met een (vermoedelijke) ASS, bedoeld om zorgverleners te ondersteunen bij de klinische besluitvorming.De volledige richtlijn is te vinden op www.nji.nl

Richtlijn diagnostiek en behandeling van ASS bij volwassenen

Tijdens het door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Cass 18+ georganiseerde congres op 16 april 2013 is de nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) bij volwassenen gepresenteerd.

De richtlijn is tot stand gekomen in samenwerking met het Britse kwaliteitsinstituut NICE. Er is aan gewerkt door een breed samengestelde commissie waarin ook ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van de NVA deelnemen. De conceptrichtlijn is gedeeld met vele deskundigen op het gebied met autisme en breed getoetst.

In de richtlijn is een overzicht gegeven van de meest actuele inzichten; evidence en practice based op het gebied van diagnostiek en behandeling.

De NVA is blij met de totstandkoming van deze richtlijn en onderschrijft deze. Ook vragen wij nadrukkelijk aandacht voor de vele aanbevelingen uit de richtlijn. Daarin wordt met name ook de noodzaak om meer gericht onderzoek te doen naar diagnostiek en behandelmogelijkheden bij volwassenen met autisme benoemd.

Zie www.ggzrichtlijnen.nl voor meer informatie en een downloadmogelijkheid van de richtlijnen.