Home Belangenbehartiging Regionale belangenbehartiging

Regionale belangenbehartiging

De komende jaren krijgen gemeenten meer taken als gevolg van de transitie van zorg, jeugd en arbeidstoeleiding.

Landelijke en regionale belangenbehartiging is nodig om ervoor te zorgen dat er autismekennis bij gemeenten komt, om hen voor te bereiden op wat er nodig is voor onze achterban in hun  nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, arbeidstoeleiding en wmo.

De NVA zorgt voor deskundigheidsbevordering voor haar regionale vrijwilligers rondom de verschillende geplande transities. Met als doel dat regionale en landelijke lobby en kennisoverdracht elkaar versterken.

Op korte termijn gaat het concreet om de volgende transities: 

Van AWBZ naar Wmo

Een deel van de AWBZ-zorg wordt overgeheveld naar de gemeentelijke Wmo. Naar verwachting zal de extramurale begeleiding  en kortdurend verblijf in 2015 naar gemeenten worden overgeheveld. Meer over onze belangenbehartiging op dit gebied lees je onder ’toegang tot AWBZ en pgb’.

Nieuwe Jeugdwet

In 2015 is de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten gepland. Om dit mogelijk te maken is een nieuwe wet in voorbereiding, de Jeugdwet. De NVA wil dat kinderen en jongeren met autisme de deskundige hulp krijgen die ze nodig hebben, ook als de jeugdzorg via de gemeente georganiseerd gaat worden. In de themagroep jeugd van LPGGZ, waar de NVA aan deelneemt wordt het wetstraject op de voet gevolgd en doen we  aanbevelingen aan VWS, waar mogelijk ook met andere partijen zoals GGZ Nederland en NVVP.

Participatiewet

De Participatiewet heeft – zoals het zich nu laat aanzien – gevolgen voor de route die (een deel van de) mensen met autisme moeten volgen wanneer zij in de toekomst een beroep willen gaan doen op hulp en ondersteuning bij het vinden en houden van werk.

 

 

 

Sluiten
Word nu lid!