Autisme in de gemeente
Home Belangenbehartiging Autisme in de gemeente

Autisme in de gemeente

Steeds meer beleidstaken zijn overgegaan naar gemeenten: jeugdbeleid (Jeugdwet), begeleiding (Wmo), wonen en vrijetijdsbesteding (Wmo) en werk (Participatiewet). Allemaal beleidsterreinen die relevant zijn voor mensen met autisme en hun naasten. In iedere gemeente wonen mensen met autisme en is het dus belangrijk dat de gemeente in haar beleid ook rekening houdt met deze doelgroep.

Informatie over autisme voor gemeenten

Mensen met autisme vormen een zeer diverse groep. Er zijn volwassenen met autisme die op hoog niveau (vrijwel) zelfstandig kunnen functioneren. Ook zijn er mensen met autisme en een verstandelijke beperking, die aangewezen zijn op volledige zorg. En daartussen zitten alle varianten. Dat maakt de stoornis autisme ongelooflijk ingewikkeld. Ingewikkeld om mee te leven en ingewikkeld om te begrijpen. Autisme komt voor in iedere gemeente in Nederland.

Om gemeenten meer inzicht te geven in autisme heeft de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) samen met oudervereniging Balans drie folders ontwikkeld, waarin autisme op een eenvoudige manier wordt uitgelegd. Er is één folder over kinderen met autisme, één over volwassenen met autisme en één over mensen met autisme en een verstandelijke beperking. U kunt de folders hier downloaden:

Download: Autisme bij kinderen in uw gemeenteDownload: Autisme bij volwassenen in uw gemeenteDownload: Autisme en een verstandelijke beperking in uw gemeente 

Lobby voor meer maatwerk

De NVA vertegenwoordigt mensen met autisme en hun naasten in diverse vormen van overleg over de zorg: op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Op landelijk niveau bijvoorbeeld door te praten met Kamerleden en ministeries. Op regionaal en lokaal niveau informeren wij gemeenten, wethouders en Wmo-adviesraden over autisme.

Om een persoon met autisme goed te kunnen laten functioneren in deze maatschappij en binnen de gemeente, is zorg nodig die is toegespitst op de ondersteuningsbehoefte en hulpvraag van het specifieke individu met autisme en zijn naasten. Maatwerk, zodat geen geld en tijd verloren gaan aan niet-passende hulp. Door het toegankelijk maken van kennis en door professionals binnen onder meer onderwijs en zorg bijscholing te geven, kan dit maatwerk worden gerealiseerd. 

Met goede en op maat geleverde begeleiding en behandeling, zo vroeg mogelijk, kan de kans op deelname aan de maatschappij worden vergroot. Een correct gestelde diagnose en meer begrip vanuit de omgeving zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen mensen met autisme vaak uitstekend participeren. Hiermee kunnen problemen worden voorkomen dan wel beheersbaar worden gemaakt en kunnen de kwaliteiten van mensen met autisme tot hun recht komen. Door gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van mensen met autisme en hun naasten worden begrip en kennis van autisme vergroot. Een duidelijk overzicht van het hulpaanbod in de gemeente kan hierbij ondersteunend zijn.

Vrijwilligers in gesprek met de gemeente

Wilt u als gemeente in contact komen met vrijwilligers die met u mee willen denken over de transities en autisme? Die u als ervaringsdeskundige voorbeelden kunnen geven van waar mensen met autisme tegenaan lopen? Neem dan contact op met de Nederlandse Vereniging voor Autisme: info@autisme.nl

Wilt u als ervaringsdeskundige uw verhaal delen met de gemeente? Of wilt u als vrijwilliger de NVA ondersteunen in uw gemeente? Neem voor meer informatie contact op  met de NVA via info@autisme.nl. U kunt ook een brief naar uw gemeente sturen, waarin u uitlegt waar u tegenaanloopt: 

Download hier een voorbeeldbrief over autisme in de gemeente

Hebt u vragen over de transities?Stel uw vragen over transities van beleid naar de gemeente via e-mail aan advies@autisme.nl of bel de Informatie & Advieslijn.