Home Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Goede zorg, passend onderwijs en werk zijn niet vanzelfsprekend als je autisme hebt. Omdat veel mensen niet begrijpen wat het betekent om autisme te hebben. De NVA-lobby is gericht op meer begrip voor deze onzichtbare handicap, waarbij we zowel de beperkingen als de specifieke sterke kanten van autisme onder de aandacht brengen.

Zodat kinderen en volwassenen met autisme meer kansen krijgen om hun talenten te laten bloeien, mee te doen in de maatschappij en daarbij de hulp te krijgen die nodig is.

We laten van ons horen binnen de Haagse politiek, maar ook bij provincies, gemeenten en organisaties die iets kunnen betekenen voor mensen met autisme op het gebied van onderwijs, arbeid, zorg- en woonvoorzieningen. Waar mogelijk werken we daarbij samen met andere partijen die mensen met autisme een warm hart toedragen.

Dossiers waar wij ons sterk voor maken:

Sluiten
Word nu lid!