Home Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Passend Onderwijs en Jeugdbeleid

De NVA is betrokken bij twee ouderinitiatieven die zich sterk maken voor passend onderwijs en jeugdbeleid voor kinderen met autisme:

Uw Ouderplatform

Ouders voor Autipassend Onderwijs Utrecht