Home Autismenetwerken

Autismenetwerken

Regionale intersectorale autismenetwerken

In de regionale intersectorale autismenetwerken werken organisaties uit verschillende sectoren met elkaar samen in de zorg voor en ondersteuning van mensen met autisme op alle levensterreinen. In het netwerk zijn organisaties vertegenwoordigd uit o.a. de gehandicaptenzorg, GGz, jeugdzorg, MEE, onderwijs, werk, CCE en zorgverzekeraars. Ook de NVA is vertegenwoordigd als belangenbehartiger van mensen met autisme.  Op de websites van de netwerken is meer informatie te vinden over welke partijen in de regio betrokken zijn bij het netwerk en wie de coördinator van het netwerk is. Ook staan hier belangrijke adressen op het gebied van zorg en autisme in de regio.

Regionale intersectorale autismenetwerken:

Friesland
www.autismenetwerkfriesland.nl

Groningen
www.autismegroningen.nl

Drenthe
Autisme Expertise Netwerk Drenthe
www.aendrenthe.nl

Overijssel
www.autismeoverijssel.nl

Gelderland
www.autismegelderland.nl

Utrecht
in oprichting

Flevoland
geen autismenetwerk

Noord Holland Noord
www.autismenhn.nl

Amsterdam: Expertise Netwerk Autisme Amsterdam
www.autisme-amsterdam.nl

Gooi en Vecht
www.nagv.nl

Zuid Holland Noord en Midden Holland
www.autismenetwerkzhn.nl

Zuid Holland Zuid
www.autismenetwerkzhz.nl

Zeeland
geen autismenetwerk

Noord Oost Brabant
Zuid Oost Brabant
www.autismezuidoostbrabant.nl

West Brabant
www.autismenetwerk.nl

Noord en Midden Limburg
Zuid Limburg: Autisme Netwerk Zuid-Limburg https://autismenetwerkzuidlimburg.nl/