030-2299800
Tweede Kamer verontwaardigd over Wajongkorting

De korting op de Wajonguitkering moet van de baan. Dat vinden de SP, GroenLinks en de PvdA die op 20 september 2017 een motie indienden in de Tweede Kamer.

‘Als het kabinet extra geld kan regelen voor zorg en onderwijs, waarom dan niet voor arbeidsgehandicapten?, aldus Jasper van Dijk (SP) tijdens het debat over de Participatiewet gisteren in de Tweede Kamer. De verontwaardiging in de Kamer over de korting van vijf procent op de uitkering voor ‘Wajongers met arbeidsvermogen’ bleek groot. Dat komt vooral doordat het economisch gezien veel beter gaat met Nederland dan toen de beslissing over de korting werd genomen, in 2013. Bovendien zijn er in de tussentijd minder garantiebanen gecreëerd dan beloofd, vooral door de overheid zelf.

De omvang van de korting per 1 januari 2018 kan per individu verschillen, maar komt neer op ongeveer zeventig euro per maand. In plaats van 75 procent van het minimumloon krijgen Wajongers die kunnen werken voortaan 70 procent. ‘De korting voor Wajongers blijft ijskoud overeind terwijl er voor hen onvoldoende banen zijn gecreëerd’, aldus Jasper van Dijk. Volgens Gijs van Dijk (PvdA) moet nu ‘alles op alles’  worden gezet om de korting ongedaan te maken.


Tweede KamerPetitie

Volgens demissionair staatsecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) was het ‘economische gesternte’ inderdaad 'heel anders' toen de afspraak over de korting werd gemaakt. Klijnsma: 'Nu gaat het beter, dus je zou er nog eens naar kunnen kijken.’ Meer kon de staatssecretaris er niet over zeggen aangezien er een nieuw kabinet voor de deur staat. ‘Het was logischer geweest als er inmiddels al naar was gekeken’, zei Linda Voortman (GroenLinks) die aankondigde dat haar partij er op terug zal komen tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken.

Rayeed Nasibdar uit Almere is een petitie tegen de Wajongkorting gestart die eind november 2017 zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer. De petitie is tot nu toe door bijna drieduizend mensen ondertekend.

Klijnsma wil overheidswerkgevers nog één jaar extra de tijd geven om meer arbeidsgehandicapten in dienst te nemen voordat zij geldboetes gaat uitdelen. Dit najaar komt er een actieplan, zo kondigde zij aan. Tijdens het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat de marktsector tot 2025 in totaal 100.000 garantiebanen zal creëren en de overheid 25.000. De mogelijkheid van een quotum werd door Klijnsma achter de hand gehouden als stok achter de deur.


'Geen gezicht'

Opmerkelijk is dat werkgevers uit de markt inmiddels voor op schema lopen, terwijl overheidswerkgevers fors achterblijven. Volgens Klijnsma blijft het aantal garantiebanen onder andere achter in het onderwijs en bij de Belastingdienst. Jasper van dijk pleitte tijdens het debat gisteren voor een 'onmiddellijke ingang' van het quotum. ‘Het is gewoon geen gezicht dat marktwerkgevers het aantal banen ruim halen, terwijl de overheid in gebreke blijft.’ Ook Voortman wil dat Klijnsma 'doorbijt'. Voortman: ‘Wéér een jaar monitoren, terwijl Wajongers nu wél al worden gekort terwijl de banen er nog niet zijn.’

Zorgen bestaan er bij de SP, de PvdA, D’66 en GroenLinks over het nog altijd geringe aantal beschutte banen dat gemeenten creëren. Uit onderzoek van de Inspectie SZW uit najaar 2016 blijkt dat 27 procent van alle gemeenten helemaal geen beschut werk aanbiedt. Ook de begeleiding naar werk van kwetsbare jongeren - voornamelijk jongeren van het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkscholen - laat volgens de Kamer in veel gemeenten nog te wensen over.


Zorgen wethouders

Volgens een manifest, ondertekend door 267 wethouders, ontbreekt het veel gemeenten hiervoor op dit moment aan geld doordat er in de praktijk veel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn dan vooraf werd verwacht. Dit heeft onder andere te maken met het toegenomen aantal statushouders dat werk zoekt en met de groei van het aantal bijstandsgerechtigden tijdens de economische crisis.

In het manifest, dat voorjaar 2017 naar de Tweede Kamer en de formateur werd gestuurd, wordt het toekomstige kabinet opgeroepen om de structurele bezuiniging van 1,8 miljard op de werkgelegenheid voor kwetsbare groepen met ruim 400 miljoen per jaar te verzachten. ‘Dit manifest moet heel serieus worden genomen', aldus Jasper van Dijk die gisteren een motie indiende voor de oprichting van een ‘nationaal plan’ voor de begeleiding van de meest kwetsbare burgers op de arbeidsmarkt. ‘De zorgen van deze wethouders zijn terecht.’

Door onze redacteur Julie Wevers

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.