030-2299800
Studenten met beperking ontevreden over begeleiding

Instellingen voor hoger onderwijs schieten tekort als het gaat om de begeleiding van studenten
met een beperking. Ook bieden zij te weinig informatie over de voorzieningen die er voor deze studenten zijn.

Dit blijkt uit het vandaag verschenen Jaarrapport studeren met een functiebeperking 2017 van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie. Basis van dit jaarlijks verschijnende rapport vormen de resultaten van een enquête onder 280.000 studenten. Ruim 39.000 van hen gaven aan dat zij een functiebeperking hebben.

collegebankenDe meest voorkomende beperkingen in het hoger onderwijs zijn dyslexie en dyscalculie, zo blijkt uit het rapport. Daarnaast zijn er vooral veel studenten met ADHD, chronische ziekten of een psychische aandoening zoals depressie of burn out.

Studenten met autisme, dyslexie en dyscalculie hebben de minste klachten. 'Kennelijk bestaan er voor deze beperkingen duidelijke protocollen en slagen opleidingen erin om die met enig succes toe te passen', aldus het rapport. Studenten met psychische aandoeningen - een groep die toeneemt - zijn het minst tevreden over hoe hun opleiding met ze omgaat. Ook studenten met ADHD zijn duidelijk kritischer dan gemiddeld

Opmerkelijk genoeg is de waardering van studenten voor de aanpassingen in het hoger onderwijs gestegen ten opzichte van eerdere jaren, bijvoorbeeld voor aanpassingen op het gebied van fysieke en digitale toegankelijkheid. Maar zulke voorzieningen kunnen volgens het rapport op papier nog zo goed zijn, 'Het werkt alleen als studenten en docenten er goed over geïnformeerd worden.' Docenten tonen volgens de studenten begrip, maar missen vaak kennis van zaken. Het rapport pleit voor deskundigheidsbevordering, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van ervaringsdeskundigheid.

De meeste hbo-studenten met een beperking volgen een kunst- of een landbouwopleiding. In het wetenschappelijke onderwijs hebben de sociale opleidingen de meeste studenten met een beperking - medische- en gezondheidsstudies de minste. Meest tevreden zijn studenten met een beperking over de landbouwopleidingen, het minst over de studies medicijnen, rechten, economie en de verschillende sociale studies.

In het hbo zijn studenten het meest kritisch over de juridische en de sociale studies en het meest tevreden over landbouw- en techniekopleidingen. De bacheloropleiding van Wageningen University & Research krijgt van studenten de hoogste score. Ook als het gaat om de masteropleiding staat Wageningen bovenaan, samen met de Technische Universiteit Eindhoven.

In het hbo staat Windesheim op nummer één, vlak voor Avans Hogeschool. Over het algemeen doen kleine hogescholen het veel beter dan grote en middelgrote. Helemaal onderaan de lijst staat - net als de drie voorgaande jaren - de Hogeschool van Amsterdam, op de voet gevolgd door Hogeschool Utrecht en Hogeschool Inholland. Studenten zijn op deze scholen het meest ontevreden over de voorlichting, de begeleiding en het intake-gesprek.

Het aantal studenten met een beperking in het hoger onderwijs stijgt al jaren. Het gaat volgens het rapport inmiddels om één op de zeven voltijds studenten.

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.