030-2299800
Onderzoek naar crisisopvang en -zorg

Doe mee met het onderzoek naar crisisopvang en vul de enquête in!

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid deed in 2016 onderzoek naar de ervaringen van cliënten en familie naar de crisisopvang en – zorg.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme en Balans, als lid organisaties,  hechten veel waarde aan dit onderzoek. Men wil graag weten wat gaat er goed en wat kan er beter.

MIND werkt mee aan een landelijk programma ‘Zorg Verandert’. Programma Zorg Verandert heeft een belangrijke signaalfunctie. Er zijn het afgelopen jaar veel veranderingen in gang gezet bij gemeenten, in de zorg en in de preventie. Men wil nu graag weten wat mensen hier in de praktijk van merken. Deelnemers aan het onderzoek kunnen tips en suggesties geven.

Wie kunnen meedoen?

Iedereen van 18 jaar of ouder die in het afgelopen jaar te maken heeft gehad met een psychische crisis wordt uitgenodigd om de enquête in te vullen. Ook familieleden kunnen meedoen. Ook mensen die een crisis juist konden voorkomen door preventie- of herstelactiviteiten worden van harte uitgenodigd om hun ervaringen te delen.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De uitkomsten uit het onderzoek, die uiteraard anoniem zijn, zullen worden gebruikt om aanbevelingen voor zorg en herstel met instanties te bespreken.

Hoe kun je meedoen?

Hier kunt u de online enquête vinden.

MIND LPGGz

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.