030-2299800
9 van de tien leerkrachten hebben geen tijd voor zorgleerling

Negentig procent van de leerkrachten in het basisonderwijs zegt zorgleerlingen uit tijdgebrek niet de ondersteuning te kunnen bieden die zij nodig hebben.


Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim duizend basisschoolleerkrachten van Duo Onderwijsonderzoek & Advies in samenwerking met het televisieprogramma De Monitor. 

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Belangrijkste doelen van deze wet zijn onder andere de spectaculaire groei van het (voortgezet) speciaal onderwijs tot staan te brengen en het grote aantal thuiszitters weer een onderwijsplek te bieden. Het totale aantal plekken in het (voortgezet) speciaal onderwijs - 70.000 - is behouden gebleven, er komen sinds 2014 echter geen nieuwe plekken meer bij. 

Volgens ruim 90 procent van de leerkrachten is de werkdruk sinds de invoering van passend onderwijs toegenomen. Ruim 60  procent is van mening dat er sindsdien meer leerlingen in de klas zitten die extra ondersteuning nodig hebben, hetgeen ten koste zou gaan van de overige leerlingen. Driekwart van de leerkrachten vindt dat één of meerdere leerlingen in hun klas beter af zouden zijn in het speciaal onderwijs.

Het vertrouwen in passend onderwijs blijkt sterk afgenomen. Had in 2016 43 procent van de leerkrachten er geen vertrouwen meer in dat passend onderwijs op hun school binnen twee jaar een succes zal zijn, nu is dat volgens DUO en De Monitor 62 procent. 

Uit de Staat van het Onderwijs 2015/2016 blijkt dat de meeste basisscholen geen of slechts enkele leerlingen uit het speciaal onderwijs erbij hebben gekregen. 

Nog geen kwart van de leerkrachten zegt via de school voldoende (bij-)scholing te krijgen op het gebied van passend onderwijs. Uit de Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs die in juni dit jaar verscheen blijkt dat het slecht is gesteld met de kennis van passend onderwijs op lerarenopleidingen. Van alle lerarenopleidingen – de pabo’s, de hbo-masters special educational needs (SEN), de tweedegraads lerarenopleidingen, de universitaire lerarenopleidingen en de academies voor lichamelijke opvoeding – meldt slechts 17 % dat het merendeel van hun vakdocenten en vakdidactici voldoende is toegerust om hun studenten voor te bereiden op passend onderwijs.

Op donderdag 5 oktober 2017 staken basisschoolleerkrachten voor meer loon en minder werkdruk.

Lees hier het hele onderzoek van DUO en De Monitor.

De Monitor, onderzoek naar passend onderwijs. Zondag 1 oktober 2017 NPO 2.  
Terugkijken kan via: 
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/407958/De_Monitor.html

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.