030-2299800
Laat ouders en school samen beslissen over zorg op school!

Teken de petitie en laat uw stem horen

Het is nog onzeker of een Kamermeerderheid gaat stemmen voor instemmingsrecht op school. Dit moet gaan regelen dat ouders en school samen overleggen en samen beslissen over de extra zorg voor een kind. Of er een Kamermeerderheid voor dit voorstel gaat stemmen is na het debat in de Tweede Kamer nog onzeker. De stemming is op 25 oktober. Laat daarom nu horen hoe belangrijk het is dat ouders en school in samenspraak de extra zorg voor leerlingen regelen.

Nu mag school nog zonder overleg met ouders de beslissingen nemen. Terwijl bewezen is dat ouderbetrokkenheid op school leidt tot betere prestaties van leerlingen op school. In de medische en ggz-zorg is het nu al volstrekt ondenkbaar dat een arts of specialist een behandeling uitvoert zonder toestemming van ouders en de patiënt. Het is niet meer van deze tijd dat dit in het onderwijs nog wel zo is. 

Door instemmingrecht voor ouders goed te regelen in de wet Passend Onderwijs mogen ouders meepraten en mee beslissen over onderwijszorg voor hun kind. Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA) heeft hierover een motie ingediend. Balans en de NVA steunen deze motie. Help ons zo veel mogelijk Kamerleden te overtuigen van de noodzaak van instemmingsrecht. Onderteken de petitie! En laat nu uw stem horen aan de politiek.

Teken de petitie

Voorbeelden gezocht

Heeft u voor ons een voorbeeld uit uw eigen situatie waarbij instemminsrecht het verschil zou kunnen maken? Mail dit dan naar joli@balansdigitaal.nl Wij nemen uw voorbeeld (geanonimiseerd) mee naar de Tweede Kamer bij het aanbieden van de petitie

Teken de petitie

petitie instemmingsrecht

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.