030-2299800
Bedrijven moeten meer open staan voor werknemers met autisme

Nu het aantal mensen met een Autisme Spectrum Stoornis stijgt, moeten bedrijven zich gaan verdiepen in het hoe en waarom van autisme en werkmogelijkheden creëren voor werknemers op het spectrum. Zoals bijvoorbeeld Microsoft, dat erom bekend staat vaak te werken met mensen met ASS.

Speciale programma’s zoals Microsoft aanbiedt voor mensen met autisme worden steeds noodzakelijker, aangezien er alleen al in de Verenigde Staten jaarlijks 50.000 personen de volwassen leeftijd bereiken en dus de maatschappij in gaan. Recent onderzoek heeft aangetoond dat slechts 58% van de jong-volwassenen met autisme er in hun twintiger jaren in slaagt een betaalde baan te krijgen.

Het is daarom cruciaal om de ‘mindset’ van werkgevers te veranderen ten opzichte van mensen met ASS. Autistische mensen kunnen een waardevolle en unieke bijdrage leveren aan een bedrijf en de personeelsgroep. Echter, zich door het sollicitatieproces weten te navigeren is voor deze mensen vaak lastig. Recruiters zijn vaak aarzelend om iemand met ASS voor te stellen bij een werkgevers en kiezen daarom liever voor een kandidaat die minder goed gekwalificeerd is, maar wel makkelijker te ‘verkopen’. Het is belangrijk dat werkgevers hun vooroordelen over werknemers met autisme aan de kant zetten en zich focussen op de geschiktheid van de sollicitant met autisme voor de functie.

Onderzoek toont aan dat mensen met autisme meestal standvastig zijn en, eenmaal ergens werkzaam, niet snel weer zullen vertrekken. Bovendien neemt hun kwaliteit van leven erg toe wanneer ze succesvol op de arbeidsmarkt kunnen participeren. Benadrukt wordt dan ook dat de focus in de maatschappij zou moeten komen te liggen op wat een werknemer met ASS allemaal wél kan, ipv waar hij moeite mee heeft.

Lees meer op Spectrumnews.org.

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.