030-2299800
Nieuwe onderzoeken naar autisme en werk

Presentatie op NVA-themadag autisme en werk

Op zaterdag 15 maart organiseert de NVA de themadag Autisme en Werk. Hier worden onder andere de nieuwste onderzoeksresultaten gepresenteerd over dit onderwerp.

72 % heeft geen vast betaald werk
Mensen met autisme hebben een zorgwekkend lage arbeidsparticipatie: slechts 28 % heeft regulier betaald werk tegen 56 % van de groep met een beperking en 79%  van de totale beroepsbevolking. Met de Participatiewet in zicht wordt het urgenter dan ooit dat jongeren en volwassenen met autisme beter zicht krijgen op hun eigen mogelijkheden en beperkingen en werkgevers zich meer bewust worden van de arbeidskracht en specifieke behoeftes van de werknemer met autisme.

Valkuilen voor werknemers met autisme
Mensen met autisme hebben vaak moeite met communicatie. Dat kan nadelig zijn als je op zoek bent naar een baan en een goede indruk wilt maken tijdens een sollicitatiegesprek . Voor mensen die werken kunnen bijvoorbeeld  onduidelijkheid van een opdracht of veel veranderingen in het werk lastig zijn. Vaak maken werknemers en sollicitanten met autisme een te goede indruk. Ze hebben vaak de neiging zichzelf te overschatten omdat ze niet goed in kunnen schatten hoe het zal zijn om op een bepaalde werkplek te werken.

Bundeling van onderzoeksresultaten
In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme onderzocht Dr. Jeanet Landsman, onderzoeker afd. Gezondheidswetenschappen van het Universiteit Medisch Centrum Groningen, daarom zeven recente Nederlandse onderzoeken op succesfactoren en tips voor werken met autisme. Het is voor het eerst dat een dergelijke bundeling van inzichten en adviezen wordt gepresenteerd en helder wordt gemaakt voor een publiek bestaand uit mensen met autisme, hun naasten en begeleiders en jobcoaches.

Hobbels
Als je autisme hebt, heeft de weg naar langdurig passend en zinvol werk vaak vele hobbels. In hoeverre je autisme daarbij een ‘last’ is, ligt natuurlijk aan de mate van het autisme, aan de omgeving waarin je verkeert én aan jezelf. Bij iedereen uit het autisme zich weer anders, maar hoe dan ook bepaalt deze diagnose voor een deel je (werkende) leven. Vaak zijn er aanpassingen nodig. Maar mensen met autisme beschikken vaak ook over speciale kwaliteiten, zoals oog voor detail, accuratesse en geen moeite hebben met herhalende werkzaamheden. Daarbij zijn het betrouwbare en hardwerkende medewerkers.

Op de Themadag Werken met Autisme laat de Nederlandse Vereniging voor Autisme zien dat mensen met autisme met meer hulp en zelfinzicht ook aan het werk kunnen.    De Nederlandse Vereniging voor Autisme wil de kennis en handvatten die er zijn om mensen met autisme aan het werk te helpen breed bekend maken. Dat doet de vereniging op verschillende manieren: via uitgaven, online informatie en kennisbijeenkomsten. De Themadag Werken met Autisme is hier onderdeel van. Veel van de activiteiten maken deel uit van en worden financieel mogelijke gemaakt door het programma Autisme en Werk van Start Foundation en Fonds Psychische Gezondheid.

Meer informatie over de themadag lees je hier

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.