030-2299800
De NVA gaat zich richten op haar kernactiviteiten

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) gaat zich weer helemaal richten op haar kernactiviteiten: informatievoorziening, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Dit heeft de Algemene Vergadering van Afgevaardigden op 23 juni 2018 besloten. 

NVA-logo 633pxDoor terug te keren naar de basis geeft de vereniging gehoor aan de wensen van de NVA-leden. Die zijn duidelijk geworden dankzij onze ledenenquête uit 2017.

Om de kernactiviteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, zal de NVA de komende tijd hard gaan werken aan het versterken van haar regionale netwerk van ervaringsdeskundige vrijwilligers. 

Regio-afgevaardigden, bestuur en directie hebben de afgelopen maanden intensief samengewerkt om de nieuwe koers te bepalen. De komende tijd zullen zij gaan onderzoeken of de NVA nauw zal blijven samenwerken met oudervereniging Balans of verder zal gaan als zelfstandige vereniging.

De missie van de NVA blijft onveranderd. De vereniging zal zich met man en macht blijven inzetten voor een autisme-vriendelijke maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. De NVA is er voor álle mensen met (een vermoeden van) autisme, ongeacht leeftijd of niveau van functioneren. 

Met een klein maar krachtig landelijk bureau wil de NVA zich vanaf nu volledig gaan richten op onafhankelijke en betrouwbare informatievoorziening, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onze ervaringsdeskundige vrijwilligers in de regio die zoveel mogelijk ondersteund zullen worden vanuit het landelijk bureau.

De NVA is blij met de nieuwe koers en gaat de toekomst met vertrouwen tegemoet.


Van onze redactie.

Dit bericht is geplaatst op 28 juni 2018

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.