030-2299800
Minister pakt wachtlijsten ggz aan

Voorrang voor patiënten met autisme bij toegang ggz

In juli 2018 moeten de wachtlijsten in de ggz tot het verleden behoren. Patiënten met autisme en persoonlijkheidsstoornissen zullen de komende tijd voorrang krijgen bij de toegang tot ggz-hulp.

Minister Schippers van VWS heeft afspraken gemaakt met verschillende partijen in de ggz, zoals GGZ-Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en het Nederlands Instituut van Psychologen, om de wachtlijsten terug te dringen. Over een jaar mogen er volgens Schippers in de ggz geen wachtlijsten meer bestaan die de Treeknormen overschrijden. Deze normen zijn vastgesteld door zorgaanbieders en zorgverzekeraars tijdens het zogeheten Treekoverleg in 2000.

Concreet betekent dit dat de wachttijd tot aan de intake over een jaar maximaal vier weken mag zijn. Daarna mag het niet langer dan vier weken duren totdat de diagnose of indicatie is gesteld. En vervolgens geldt er opnieuw een maximale wachttijd van vier weken tot de behandeling. Voor een behandeling waarbij opname nodig is geldt een maximale wachttijd van zeven weken. 

Voorrang zal het komende jaar worden gegeven aan patiënten met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma of een lichte verstandelijke beperking in combinatie met psychische problemen. De reden hiervoor is dat deze groepen op dit moment het langst op passende zorg moeten wachten. 

Schippers wil de verkorting van de wachtlijsten bereiken door een betere verdeling van de behandelcapaciteit; hierdoor moet er meer ruimte komen voor patiënten met zware problematiek. Daarnaast komt er meer e-health en meer ambulante zorg in de wijk. De opnamecapaciteit van de acute ggz zal worden vergroot. Extra aandacht zal het komende jaar worden besteed aan de overdracht van de jeugd-ggz naar de ggz voor volwassenen. Zorgverzekeraars moeten hun klanten beter gaan wijzen op hun recht op wachttijdbemiddeling.

Extra geld voor het aanpakken van de wachtlijsten is volgens Schippers niet nodig. De maatregelen kunnen volgens de minister worden betaald uit het overschot van 300 miljoen euro dat de sector vorig jaar overhield.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de afspraken monitoren en zal eind 2017 met een tussenrapportage komen.

 

Lees ook:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2017/07/13/stevige-afspraken-schippers-en-sector-tegen-ggz-wachtlijsten

http://autisme.nl/autisme-nieuws/juni-2017/wachtlijsten-gespecialiseerde-ggz-treffen-vooral-volwassenen-met-autisme.aspx

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.