030-2299800
Toch herkeuringen Wajong?

NVA: geen herkeuringen zonder perspectief op passend werk

De NVA sluit zich geheel aan bij het standpunt van Platform VG en CG-Raad. Die organisaties vinden dat er duidelijkheid moet komen voor de Wajongers die herkeurd worden. Als zij achteruit gaan in inkomen moet er een eerlijk en haalbaar perspectief zijn op passend werk om het inkomen aan te kunnen vullen.

Staatssecretaris Klijnsma heeft aangekondigd de Participatiewet bij te stellen, en is voornemens om alle Wajongers toch te herkeuren. Aanleiding voor de bijstelling is het Sociaal Akkoord. Het Sociaal Akkoord garandeert 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking (vrijwillig quotum). Over de bijstelling heeft Klijnsma een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De brief bevat echter nauwelijks nieuws. Zo blijft nog steeds onduidelijk hoe en wanneer Wajongers herkeurd worden en welke gevolgen dit zal hebben voor hun inkomen.

Staatssecretaris Klijnsma roept de sociale partners en de VNG op om binnen de Werkkamer snel verder aan de slag te gaan met de uitwerking van het Sociaal Akkoord. Klijnsma wil die uitwerking verwerken in de uitvoeringsplannen voor de Participatiewet. In het najaar zal Klijnsma de Participatiewet naar de Tweede Kamer sturen.

Meer informatie CG-Raad

 

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.