030-2299800
Meldpunt transitieproblemen ouders en jongeren

Ouders en jongeren kunnen problemen met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering sinds 1 januari melden bij de Monitor Transitie Jeugd. De monitor is een initiatief van verschillende organisaties, waaronder MEE Nederland, Zorgbelang en het Landelijk Platform GGz.

Kijk voor meer informatie op de website www.monitortransitiejeugd.nl

Bron: NJI

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.