030-2299800
Jeugdwet door Eerste Kamer geloodst

Ondanks breed protest

U heeft het waarschijnlijk al via media vernomen: de nieuwe Jeugdwet krijgt steun van de Eerste Kamer. Dit ondanks breed verzet vanuit de Jeugd-GGZ:  het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Petitie
De Petitie  Zorg over de Jeugd-ggz leverde bijna 100.000 handtekeningen op. Namens Balans, NVA en alle andere bezorgde ouders van Nederland heeft Swanet Woldhuis, directeur van NVA en Balans, met de petitiegroep de handtekeningen aan de Vaste Kamercommissie overhandigd, voorafgaand aan het Kamerdebat op 11 februari. In de Petitie werd ervoor gepleit om de Jeugd-GGZ onder de Zorgverzekeringswet te laten vallen in plaats van onder de Jeugdwet. Zodat deze zorg verzekerde zorg blijft.

Zorgplicht voor gemeenten 
In de nieuwe Jeugdwet krijgen gemeenten zorgplicht, zij worden verplicht om passende zorg te leveren aan alle jeugdigen in de gemeente die dat nodig hebben. De Staatssecretaris heeft aangegeven dat hier nadrukkelijk ook GGZ-zorg voor ingezet moet gaan worden, indien de problematiek daarom vraagt.

De NVA zal samen met Balans en andere partijen de verdere invoering van de Jeugdwet kritisch volgen, en ons er sterk voor maken dat kinderen met autisme en/of andere GGZ-problematiek de begeleiding en zorg krijgen die ze nodig hebben.

Invoering Jeugdwet volgen?
Via het Dossier Jeugdwet van Balans kunt u de invoering van de Jeugdwet nauwgezet volgen.

Kijk op: Dossier Jeugdwet

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.