030-2299800
Ieder(in) voert actie voor mensen met een arbeidsbeperking

Op 10 december vindt de behandeling van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten plaats in de Tweede Kamer. Mensen met een arbeidsbeperking die (iets) meer verdienen dan het minimumlaan tellen niet mee voor de banenafspraak en het quotum. Hierdoor valt deze groep buiten de boot. Daarom organiseert Ieder(in) op 10 december een ludieke actie voor de Tweede Kamer, op het Plein in Den Haag.

De omschrijving van de doelgroep leidt tot oneerlijke concurrentie tussen mensen. Het sluit hele groepen mensen met een arbeidsbeperking uit op de arbeidsmarkt. Het geeft mensen die (iets) meer dan het minimumloon kunnen verdienen, minder kans op een baan. Zij tellen namelijk niet mee voor de banenafspraak en het quotum. En zijn daarom voor werkgevers niet interessant om aan hun verplichting te voldoen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Tegenvoorstel

Cliëntenorganisaties Ieder(in), Landelijk Platform GGz, de Oogvereniging en tal van andere organisaties hebben een voorstel gedaan een gewogen en eerlijke afbakening van de doelgroep te maken: het gewogen quotum. Daarmee hebben alle werknemers met een arbeidsbeperking gelijke kansen op een passende werkplek.

Lees voor meer informatie over deze actie het bericht op de website van Ieder(in)

Bron: Ieder(in)

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.