030-2299800
Medezeggenschap in passend onderwijs

Ook patiëntenplatforms bereiden zich voor op nieuwe onderwijssysteem

Samenwerkingsverbanden en scholen zijn druk bezig met de voorbereiding op invoering van het nieuwe onderwijssysteem Passend Onderwijs. Het inrichten van de medezeggenschap in de vorm van een Ondersteuningsplanraad (OPR) hoort daarbij.

Hierbij zien wij een aantal goede ontwikkelingen van samenwerkingsverbanden die ouders betrekken en de medezeggenschap op een goede wijze invullen. NVA, Balans en het Netwerk Ouderinitiatieven constateren ook dat veel scholen de ouders nog niet geïnformeerd hebben over de medezeggenschap binnen het samenwerkingsverband. Laat staan dat ouders weten dat zij zich verkiesbaar kunnen stellen voor de OPR.

In een brief aan alle samenwerkingsverbanden stellen deze partijen dat zij zich grote zorgen hierover maken. Een OPR heeft toegevoegde waarde voor het samenwerkingsverband, zeker als ook ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte hun specifieke ervaringskennis inbrengen.

Klik hier voor de brief.

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.