030-2299800
Oproep knelpunten zorg voor jeugd

Tegen welke knelpunten/problemen loop jij aan?

Er zijn signalen dat kinderen die levenslang en levensbreed extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege hun ontwikkelingsproblematiek, lang niet altijd de zorg krijgen die nodig is. De Jeugdwet voldoet vaak niet en er is ook geen toegang tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ). (Zie ook de positionpaper van Iederin en Per Saldo)

Het ministerie van VWS wil graag weten om wat voor signalen het gaat en hoe groot deze groep is. Gegevens die de gemeentes niet kunnen leveren omdat zij dat sinds de decentralisaties niet meer registreren. Daarom roepen we met verschillende belangenorganisaties op om jullie ervaringen te delen zodat we deze kunnen bundelen en inventariseren.

Heeft jouw kind levenslang en levensbreed extra zorg nodig en herken je bovenstaande situatie? Stuur dan een mail naar redactie@balansdigitaal.nl. We zullen je verhaal gebruiken in de lobby naar VWS.  

Let op: zet in de onderwerpregel Oproep knelpunten zorg. We willen graag weten tegen welke knelpunten/problemen je aanloopt. Wat de oorzaken en gevolgen hiervan zijn. En misschien heb je ook wel ideeën voor verbetering.

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.