Home Activiteiten Regio Welkom op de regiopagina van NVA Groningen en Drenthe Lotgenotencontact Groningen en Drenthe

Lotgenotencontact Groningen en Drenthe

Gespreksgroepen voor (ex)partners van iemand met (een vermoeden van) een Autisme Spectrum Stoornis

Groningen

In Groningen (stad) zijn er twee partnergespreksgroepen.

  • Een groep onder leiding van Rietje van Vliet. Aanmelden voor deze groep kan op PCGdeParel@gmail.com

Drenthe

In Hoogeveen in Drenthe zijn drie partnergespreksgroepen onder leiding van Afke de Vries-Miedema Voor informatie en aanmelding

Tel. 0528-270426 e-mail: afkemiedema@netscape.net

Activiteiten: drie gespreksgroepen die 1 x per maand bij elkaar komen; daarnaast ook mail- en telefooncontact.

Gespreksgroep voor ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis

De NVA Groningen-Drenthe is sinds januari 2017 met een nieuwe gespreksgroep gestart in Stadskanaal. Speciaal voor ouders van kinderen met ASS. Elke eerste maandagavond van de maand worden thema’s besproken die jou als ouder bezighouden. Bij de gespreksgroep kun je ervaringen delen, moeilijke situaties voorleggen en elkaar helpen. Mogelijke thema’s:

  • waar loop je tegenaan tijdens de opvoeding?
  • welke extra aandacht hebben de broers en zussen nodig?
  • hoe is de zorglast te verdelen tussen beide ouders?
  • hoe zit het met de verwerking van de ouders van het hebben van hun bijzondere gezin?

Voor aanmelding of vragen kun je mailen of bellen. miekevanmaanen@tele2.nl 06-383 29 536

Lotgenotengespreksgroepen

Gespreksgroep voor jongeren van NVA Groningen-Drenthe in Groningen

In Groningen is een gespreksgroep speciaal voor mensen met ASS van 18 tot en met 25 jaar, met normaal tot hoog IQ.

We bespreken elke laatste maandag van de maand thema’s die jou bezighouden. Bij de gespreksgroep kun je ervaringen delen, moeilijke situaties voorleggen en elkaar helpen. Voorbeelden van thema’s zijn relaties en vriendschappen, studeren/werken en wonen.

Wil je je aanmelden of heb je vragen? Mail dan naar nvajonggroningen@gmail.com

Gespreksgroepen voor volwassenen met autisme en een normale tot hoge intelligentie in Emmen en Assen

Het doel van de gespreksgroepen is om volwassenen met autisme met elkaar in contact te brengen en gelegenheid te bieden om met elkaar te praten over hun ervaringen met autisme. De groepen zijn informeel en hebben  geen therapeutisch doel. De gespreksgroepen hebben een eigen gespreksleiding, bestaande uit een 1e en 2e gespreksleider. Dit zijn betrokken vrijwilligers die kennis van autisme hebben. De groepen hebben een informeel karakter. De deelnemers bepalen gezamenlijk de onderwerpen van gesprek. In een veilige omgeving kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen, gevoelens uiten en elkaar helpen met praktische tips en handvatten. De bijeenkomsten zijn 1x per maand op een vaste avond in resp. Emmen en Assen. In Emmen zijn er twee gespreksgroepen en in Assen één.

Voor informatie of deelname kunt u mailen met:

nva.lotgenoten.drenthe@gmail.com

of

nva.lotgenoten.assen@gmail.com

Lotgenotengroep partners autisme

Samenleven met een partner met autisme kan moeilijk zijn. Vaak kunnen de partners met niemand praten over de specifieke problemen in hun relatie en voelen zij zich in veel opzichten ook niet begrepen door hun omgeving. Ook is er bij hen niet altijd sprake van goede ondersteuning of begeleiding.

Lotgenotencontact kan een goede ondersteuning bieden in het proces van erkennen en herkennen, als je met autisme in de relatie te maken hebt. Je ontmoet andere partners van mensen met autisme bij wie je steun en begrip kunt vinden. En met wie je je ervaringen kunt delen. Mocht tijdens de bijeenkomsten blijken dat er een individueel traject nodig is, dan kan dit als vervolg ingezet worden.

De lotgenotengroep komt 5 keer bij elkaar. Uiteraard kan de groep zelfstandig verder gaan, wanneer deze behoefte er blijkt te zijn. Naast het uitwisselen van ervaringen en het aanreiken van praktische handvatten, praten we ook met elkaar over de kenmerken van autisme en hoe je daar het beste mee om kunt gaan.

De lotgenotengroep start op 2 november in Emmen. Voor meer informatie en aanmelding zie www.meedrenthe.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Autismecafés

AUTICAFÉ in Groningen

Inloopavond voor mensen met een vorm van autisme en allen, die zich bij hen betrokken voelen: ouders, partners, brussen, vrienden etc.
Voor gezellig samenzijn, lotgenotencontact, maar ook voor informatie en advies.

Locatie: Gebouw Confiance van de NOVO, Kochstraat 1-10, 9728 KA GRONINGEN (Locatie op Google Maps)
Openingstijden: van 19.30 uur – 21.30 uur

Elke tweede woensdag van de maand, met uitzondering van de zomervakantie.

Meer informatie

Autismecafé Assen

Het Autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders van een kind met autisme. Het ontmoeten van andere ouders van kinderen met autisme is prettig: je ziet dat je niet de enige bent, er is begrip voor je situatie, je kunt ervaringen uitwisselen en van andere mensen tips en ideeën krijgen. Het Autismecafé is een echt ouderinitiatief: door ouders, voor ouders. Dus iedereen kan nieuwe thema’s en ideeën aandragen. Belangstellenden hoeven zich niet aan te melden. Je kunt er gratis en anoniem heen. Naast ouders zijn ook andere bezoekers welkom, zoals mensen met autisme, familieleden en hulpverleners.

Contactpersoon
Margreet Hamming assen@autismecafe.nl

Gespreksleider
Hanneke Kappen

Locatie
Het Schakelveld Witterhoofdweg 1a 9405 HX  Assen

Facebook

Inschrijven voor de nieuwsbrief