Lynn Fokkens
Home 40 mensen, 40 verhalen Lynn Fokkens

Lynn Fokkens

 

   Lynn    

Lynn Fokkens heeft het syndroom van Asperger. Zij is al sinds de basisschool politiek actief. Daar richtte zij op haar zevende voor een schoolproject de Communistische Kinderpartij op. Sinds haar achttiende was zij betrokken bij de Piratenpartij, en in 2018 stelde zij zich kandidaat als gemeenteraadslid voor die partij in Amsterdam. Inmiddels is zij overgestapt naar Bij1 waar zij sinds september 2018 actief is als bestuurslid. Lynn draagt graag de boodschap van ‘radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid’ uit.

‘Het gebrek aan representatie zorgt voor een nog stigmatiserender beeld en uiteindelijk veel schadelijke vooroordelen waar mensen met autisme mee te maken krijgen. Het autismespectrum is heel breed en divers, maar er bestaat nog steeds zo’n stereotiep beeld van ‘de autist’. Enerzijds de hyperintelligente einzelgänger, anderzijds iemand die zeer hulpbehoevend is, terwijl dat slechts twee (van de vele) extreme uitersten zijn.

Er zou veel meer zichtbaarheid en representatie op elk vlak moeten zijn. Er rust een soort taboe op het bekendmaken van je autismespectrumstoornis. En wanneer dit wel gebeurt, is er altijd een golf aan ‘dat had ik écht niet verwacht’-reacties. Dit hoort thuis in het verleden.

Nederland wordt autismevriendelijker als de diversiteit van het spectrum wordt omarmd! Genoeg autisten die zich wel comfortabel voelen in sociale situaties, om maar al een klein, en cliché, voorbeeld te noemen.’