Home Nieuws ‘Snel noodplan nodig voor het voortgezet speciaal onderwijs’
13 oktober 2020 - Onderwijsbegroting Tweede Kamer‘Snel noodplan nodig voor het voortgezet speciaal onderwijs’
Elijah Delsink

Er moet snel een noodplan komen voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) in verband met de coronacrisis. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer van het Leerling Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO). Dit is een nieuwe organisatie die opkomt voor vso-leerlingen. De Kamer debatteert vandaag en donderdag over de onderwijsbegroting. 

Het LBVSO werd in maart dit jaar opgericht door Elijah Delsink (17), ambassadeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). ‘Vso-leerlingen werd hiervoor gewoon niet vertegenwoordigd, ook niet door het LAKS’, zegt Delsink. ‘Ook hadden wij geen plek aan de onderhandelingstafels over onderwijszaken. Ook nu niet trouwens. Ik strijd hier nóg harder voor nu de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen motie die stelt dat wij die plek moeten krijgen.’

Volgens het LBVSO kampt het vso op dit moment met grote problemen. Voor een groot deel zijn die ontstaan door de coronacrisis. Zo zijn de klassen volgens voorzitter Delsink overvol doordat relatief veel leerlingen een jaar over doen. Deze leerlingen zijn er bijvoorbeeld niet in geslaagd om hun diploma te halen. Of ze zijn gezakt voor één of meerdere deelcertificaten. ‘Hier moeten extra middelen voor worden aangereikt ‘, zegt Delsink. ‘Bijvoorbeeld om de klassen te kunnen opsplitsen, units bij te kunnen bouwen, extra docenten aan te kunnen nemen of klassenassistenten in kunnen huren.’

Herkansingen

Dit schooljaar moet er volgens het LBVSO ook veel meer rekening worden gehouden met vso-leerlingen die opgaan voor een diploma of een deelcertificaat. ‘Vorig schooljaar is dit onvoldoende gebeurd, met als gevolg dat veel meer leerlingen dan andere jaren hun diploma niet hebben gehaald. Anderen zijn gezakt voor één of meerdere deelcertificaten waarbij ze – ondanks de coronacrisis – geen enkele herkansingsmogelijkheid kregen. Logistiek gezien kon dit niet volgens het ministerie van Onderwijs, er was een tekort aan examinatoren. Ik zou zeggen start dan nu alvast met werven, of kom met een andere oplossing want wij zullen dit niet nog een keer accepteren.’

Uitvallers

In zijn brief aan de Kamer beschrijft Delsink, die zelf op een Amsterdamse vso-school zit, ook nog een aantal andere urgente problemen, zoals het grote aantal schooluitvallers. ‘Tijdens de eerste corona-golf was er onder vso-leerlingen sprake van 18 procent meer uitval in vergelijking tot het schooljaar ervoor’, zegt Delsink die onderzoek deed onder een groot aantal scholen. ‘En tijdens de examens 22 procent meer. Dat zijn schrijnende cijfers. Als er niks gebeurt verwacht ik dat ook dit schooljaar 2020-2021 weer veel vso-leerlingen gaan afhaken. Om mij heen zie ik alweer veel jongeren die overspannen of depressief zijn. Ook hiervoor is een noodplan is hard nodig.’

Delsink wil dat álle vso-leerlingen indien nodig langer over hun middelbare school mogen doen, zeker nu zij als gevolg van de coronacrisis vaak veel vertraging oplopen. ‘Er is nu een leeftijdsgrens waarop een leerling van het vso af moet – diploma gehaald of niet – en dat is 20-21 jaar’, zegt hij. ‘Alleen wanneer men een verzoek indient en kan aantonen dat een leerling er baat bij heeft, mag een leerling blijven tot 22-23 jaar. Dit moet worden versoepeld. Een leerling moet op zijn eigen school kunnen blijven totdat het diploma is behaald.’ 

Lerarentekort

Ander urgent probleem is dat veel vso-scholen kampen met een nijpend lerarentekort. ‘Vlak voor de coronacrisis waren wij al veel docenten kwijtgeraakt aan het reguliere voortgezet onderwijs doordat ze daar meer verdienen, zegt Delsink. ‘Het zou ons nu enorm helpen als de lonen van leraren in het vo en het vso gelijk worden getrokken. Bovendien zouden vso-leraren toeslagen moeten kunnen krijgen als zij extra expertise hebben. Dat is goed voor de leerlingen en het maakt het voor sollicitanten aantrekkelijker om aan te kloppen bij een onze scholen.’ 

Op 30 oktober is Elijah Delsink te zien en te horen tijdens ons NVA AutismeCongres 2020 ONLINE. Bestel nu je kaartje!

Door onze redacteur Julie Wevers

Sluiten
Word nu lid!