Home Nieuws Hoe onafhankelijk is de orthopedagoog in het onderwijs?
16 juli 2020 - Nieuwe NVO-podcast veroordeelt dwang in onderwijsHoe onafhankelijk is de orthopedagoog in het onderwijs?

De NVO gaat kritisch kijken naar de rol van orthopedagogen in het onderwijs, zo blijkt uit de meest recente podcast van deze vereniging van pedagogen. Veel ouders van zorgleerlingen zien orthopedagogen als verlengstuk van school en niet als onafhankelijk deskundige.

Tijdens het gesprek tussen de NVO en de Nederlandse Vereniging van Autisme (NVA) onlangs in De Bilt, kwam de rol van de orthopedagoog in het onderwijs uitgebreid ter sprake. De NVA vertelde hierbij dat veel ouders van kinderen met autisme orthopedagogen zien als verlengstuk van de school. En dus niet als een onafhankelijk deskundige die een bemiddelende rol kan spelen tussen ouders, school en leerling. Kwalijk vinden veel ouders dat orthopedagogen regelmatig zijn betrokken bij een Veilig Thuis-melding tegen hen door school als er een meningsverschil is over de ondersteuningsaanpak. De NVA krijgt hier veel signalen van ouders over, onder meer via onze Informatie en Advieslijn en onze sociale media.

‘Dwingende lijn’

In de podcast van 10 juli vertelt NVO-voorzitter Gerard van Egmond dat orthopedagogen op scholen wel degelijk een onafhankelijke (brug-) functie vervullen tussen ouders, school en leerling. Hij beaamt echter ook dat dit voor ouders in de praktijk niet altijd evident is. ‘Dit maakt dat het noodzakelijk is dat wij binnen de vereniging die evenwichtige discussie gaan voeren over: hoe doen wij de dingen nou?’, aldus Van Egmond.

In de recente podcast spreekt de NVO zich duidelijk uit tegen het gebruik van dwang in het onderwijs. De ‘dwingende lijn’ van een aantal scholen levert voor ouders volgens Van Egmond alleen maar veel ‘last en ellende’ op, terwijl het bij het kind niet leidt tot veel leerrendement. 

Leerrecht

De NVO wil hier de komende tijd over gaan spreken met onder meer het ministerie van Onderwijs en de PO-raad. Hierbij zal ook worden gesproken over de invoering van leerrecht voor kinderen. De NVO erkent dat het zeker niet voor alle kinderen haalbaar is om op school te leren; een aantal leerlingen komt op een andere plek beter tot leren. Volgens de huidige Wet leerplicht zijn zij echter wel verplicht om naar school te gaan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat deze leerlingen thuis komen te zitten – geheel verstoken van onderwijs.  

De NVA is blij dat de vereniging van pedagogen nadrukkelijk afstand doet van dwang. Een – inmiddels op ons verzoek verwijderde – eerdere NVO-podcast over thuiszitters wekte een heel andere indruk. Ook juichen wij toe dat de NVO zich samen met ons wil gaan inzetten voor leerrecht.

Door onze redactie.

Lees hier onze eerdere berichtgeving over de omstreden NVO-podcast over thuiszitters.

Sluiten
Word nu lid!