Home Nieuws PRT: veelbelovende behandeling voor (jonge) kinderen
11 juli 2020 - Onderzoek Karakter toont aan dat PRT meest effectief isPRT: veelbelovende behandeling voor (jonge) kinderen
foto Joris den Blaauwen

Pivotal Response Treatment (PRT) is een veelbelovende behandeling voor kinderen met autisme. De behandeling is gericht op het stimuleren van sociaal-communicatieve vaardigheden, zoals vragen leren stellen, opmerkingen maken en leren hoe je het gesprek met anderen aangaat. Bij Karakter is onderzocht of PRT effectief is bij verschillende leeftijdsgroepen en of de inzet van een robot van toegevoegde waarde is. Verbetert Pivotal Response Treatment sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen en jongeren met autisme?

Er zijn twee grote studies uitgevoerd: het PicASSo-project en het DAVINCI-project. Binnen het PicASSo-project is PRT, met en zonder inzet van een robotje, in vergelijking met andere reguliere behandelingen onderzocht bij jonge kinderen van 3 tot en met 8 jaar. Binnen het DAVINCI-project is onderzoek gedaan naar PRT in vergelijking met andere behandelingen bij schoolgaande kinderen en jongeren van 9 tot en met 15 jaar. Reguliere behandelingen binnen deze projecten bestonden onder meer uit ouderbegeleiding, gezinsbehandeling, sociale vaardigheidstraining en medicatie. 117 Kinderen en hun ouders deze mee aan één van beide onderzoeken.

Robot helpt jonge kinderen

Voor alle groepen werd na behandeling – PRT of andere reguliere behandeling – een verbetering gezien in de sociaal-communicatieve vaardigheden. Voor jonge kinderen trad de grootste verbetering op na PRT met inzet van een robotje. Deze kinderen gaven aan het robotje over het algemeen leuk te vinden, met name de bewegingen en stem van de robot en de spelletjes met de robot. Ouders gaven aan de inzet van de robot over het algemeen van meerwaarde te vinden. Een verbeterpunt is dat de robot soms traag reageert, en dat de spelletjes meer mogen worden uitgebreid.

Vooral verbetering bij jongeren

Voor de schoolgaande kinderen en jongeren was de grootste verbetering te zien na PRT in vergelijking met andere reguliere behandelingen. Motivatie voor het verbeteren van sociaal-communicatieve vaardigheden is voor deze doelgroep wel extra van belang.

PRT meest effectieve behandeling

Deze resultaten laten zien dat alle behandelingen voor autisme bij Karakter bijdragen aan een verbetering in de sociale communicatie, maar dat PRT het meest effectief lijkt te zijn. Bij jonge kinderen is daarnaast de inzet van een robotje in de PRT veelbelovend. Om het inzicht verder te vergroten is meer onderzoek nodig naar welke onderdelen van de behandeling effectief zijn voor welke groepen kinderen. Binnen het Centrum Jonge Kind van Karakter UC loopt op dit moment nog een onderzoek naar PRT voor jonge kinderen met autisme, waarbij de meerwaarde van een oudergroep wordt onderzocht.

Sluiten
Word nu lid!