Home Nieuws NVA overlegt opnieuw met pedagogen over podcast
7 juli 2020 - 'Ga in gesprek met ouders van thuiszitters in lokale NVA-afdelingen'NVA overlegt opnieuw met pedagogen over podcast
Manifestatie in Den Haag in 2018 om aandacht te vragen voor thuiszitters. Een leeg schrift voor elke thuiszitter

De beroepsvereniging voor pedagogen NVO en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) zijn gisteren opnieuw met elkaar in gesprek gegaan naar aanleiding van de omstreden podcast over thuiszitters.

NVO-directeur Marlies Post en NVO-voorzitter Gerard van Egmond kwamen gisteren naar de NVA in De Bilt om te praten over de podcast waarin een 8-jarige thuiszitter met autisme opvallend hardhandig naar school wordt gedwongen. Mede op nadrukkelijk verzoek van de NVA is deze podcast inmiddels verwijderd.

Wij hadden een goed gesprek met de NVO. De vereniging liet nogmaals weten dat ook zij erg ongelukkig is met de podcast die heeft geleid tot veel bezorgdheid en boosheid bij ouders en andere betrokkenen. Als het gaat om het weer naar school begeleiden van thuiszitters moeten volgens de NVO de ondersteunings- en ontwikkelingsbehoeften van het kind het uitgangspunt vormen, en nadrukkelijk niet dwang en drang.

De NVO heeft laten weten dat er nog een verklaring komt, in navolging van eerdere statements over de podcast. Wij hebben de NVO verzocht om hierin duidelijk(er) afstand te nemen van de inhoud. En om ouders gerust te stellen dat de in de podcast beschreven aanpak ook volgens de NVO onacceptabel is.

Samenwerking

Afgesproken is verder dat onze verenigingen in de toekomst waar mogelijk zullen gaan samenwerken op het gebied van passend onderwijs en thuiszitters. Doel van deze samenwerking is wat ons betreft om het perspectief van (ouders van) kinderen met autisme goed onder de aandacht te brengen van de beroepsgroep. Wij hebben de NVO onder meer aangeboden om in gesprek te gaan met (ouders van) thuis`zitters via onze lokale NVA-afdelingen.

Tijdens het gesprek erkende de NVO dat voor een aantal kinderen onderwijs op school (nog) niet tot de mogelijkheden behoort. Net als de NVA is de vereniging van pedagogen van mening dat er  voor deze kinderen (tijdelijk) onderwijs op een andere plek mogelijk gemaakt moet worden. Wij zijn voornemens om dit onderwerp gezamenlijk onder de aandacht te brengen van het ministerie van Onderwijs.

Veilig Thuis-meldingen

De NVA heeft haar zorgen uitgesproken over het grote aantal Veilig Thuis-meldingen door scholen tegen ouders van zorgleerlingen. Hierover krijgen wij regelmatig signalen van onze leden.

Bij deze meldingen zijn vaak orthopedagogen betrokken. Wij hebben de NVO nadrukkelijk verzocht om meer kennis te nemen van het perspectief van ouders van kinderen met autisme. Ook hebben wij aangeboden om hier een bijdrage aan te leveren, onder meer in de vorm van bijeenkomsten met ouders van kinderen met autisme.  

Tijdens het gesprek in De Bilt waren onder meer aanwezig NVO-directeur Marlies Post, NVO-voorzitter Gerard van Egmond, NVA-directeur Karol Henke, passend onderwijs & autismespecialist Suzanne Agterberg en NVA-beleidsmedewerker Julie Wevers.

Lees hier onze eerdere berichtgeving over de omstreden NVO-podcast

Sluiten
Word nu lid!