Home Nieuws Ouders geven passend onderwijs een dikke onvoldoende
16 juni 2020 - Staat van de Ouder 2020Ouders geven passend onderwijs een dikke onvoldoende

Ouders zijn ontevreden over passend onderwijs. Dit blijkt uit een onderzoek van Ouders & Onderwijs dat vandaag verschijnt. 

In totaal sprak Ouders en Onderwijs met meer dan honderd ouders over passend onderwijs. Maar liefst 60 procent geeft aan ontevreden te zijn over deze onderwijshervorming. Van de ondervraagde ouders van zorgleerlingen is 42 procent ontevreden over de geboden ondersteuning, zo blijkt uit het vandaag verschenen onderzoeksrapport Staat van de Ouder. 

Elke zorgleerling op de juiste onderwijsplek, dat was de inzet van de in 2014 ingevoerde hervorming passend onderwijs. Indien mogelijk een plek in het reguliere onderwijs. Reguliere scholen zouden dan ook minder vaak gaan verwijzen naar het speciale onderwijs. In werkelijkheid zijn de speciale scholen alleen maar gegroeid sinds 2014.

Ouders ontlasten

Een andere belofte: ouders van zorgleerlingen zouden worden ‘ontlast’. Zo zouden zij dankzij de ingevoerde zorgplicht bijvoorbeeld niet langer hoeven ‘te leuren’ met hun zoon of dochter, op zoek naar een school die bereid is om hun kind toe te laten en de juiste ondersteuning te geven.  

In de praktijk zijn ouders van zorgleerlingen echter alles behalve ontlast, zo blijkt uit de Staat van de Ouder. ‘De groep ouders die het niet lukt om passend onderwijs voor hun kind te realiseren is veel te groot en lijkt alsmaar toe te nemen’, aldus het rapport. ‘Deze ouders komen klem te zitten tussen de belangen van hun kind en de mogelijkheden die de school kan en wil bieden.’ 

In de stress

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) herkent dit beeld. Bij de vereniging komen regelmatig telefoontjes binnen van ouders die ten einde raad zijn. Bijvoorbeeld omdat een school weigert om die aanpassingen te verrichten die hun kind met autisme nodig heeft om tot leren te komen. Of omdat hun kind op geen enkele school welkom is, ondanks de zorgplicht. ‘Dan zegt zo’n school bijvoorbeeld: we hebben al één leerling met autisme in elke klas’, aldus NVA-directeur Karol Henke. ‘Dat mogen scholen helemaal niet zeggen, maar het gebeurt wél. De realiteit is dat heel veel leerlingen met autisme en hun ouders op dit moment in de stress zitten als gevolg van niet-passend onderwijs.’

Het aantal kinderen dat helemaal geen onderwijsplek vindt – de zogeheten thuiszitters – groeit alleen maar, zo blijkt uit de onlangs verschenen publicatie de Staat van het Onderwijs van de Inspectie. Van alle kinderen en jongeren met autisme in de leerplichtige leeftijd zit maar liefst 6 % thuis zonder onderwijs, zo laten de cijfers van het Nederlands Autisme Register zien. ‘Alleen al daaraan kan je zien dat passend onderwijs gewoon niet werkt’, zegt Henke. ‘Het terugdringen van het aantal thuiszitters was in 2014 één van de belangrijkste doelstellingen van deze hervorming.’ 

Veilig Thuis

Volgens de Staat van de Ouder vinden veel ouders van zorgleerlingen dat hun kind op school niet wordt ‘gezien’. Proberen ze de situatie te verbeteren, dan worden ze voor hun gevoel te vaak weggezet als ‘lastige onderwijsconsumenten’. Soms wordt er door een school zelfs een melding gedaan van kindermishandeling bij Veilig Thuis. 

Wat een goede uitvoering van passend onderwijs onder meer in de weg staat, zijn volgens ouders de grote problemen waarmee het onderwijs op dit moment kampt. Bijvoorbeeld de hoge werkdruk en het personeelstekort. Hierdoor is er volgens de ouders onder meer nauwelijks ruimte voor bijscholing van leraren, bijvoorbeeld op het gebied van autisme, adhd of dyslexie. 

Wensen ouders

In de Staat van de Ouder staan ook de wensen van ouders uitvoerig beschreven. Velen willen bijvoorbeeld dat de leerplicht wordt vervangen door leerrecht. Voor kinderen die thuiszitten willen ouders een zogeheten ‘persoonsgebonden leerrechtbudget’ in het leven roepen. Hiermee kunnen alternatieve vormen van onderwijs worden betaald. Het geld hiervoor  moeten volgens de ouders komen van de regionale samenwerkingsverbanden. Die gaan sinds 2014 over het geld voor onderwijsondersteuning. 

Door onze redacteur Julie Wevers

Verder lezen:

Leraren zien zorgleerlingen steeds vaker als ‘last’

Landelijk zicht op zorgleerlingen ontbreekt

Sluiten
Word nu lid!