Home Nieuws ‘Eindexamenleerlingen vso krijgen minder kansen dan reguliere leerlingen’
21 april 2020 - Kamervragen Rudmer Heerema (VVD) ‘Eindexamenleerlingen vso krijgen minder kansen dan reguliere leerlingen’
Rudmer Heerema

Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) wil van onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) weten waarom eindexamenleerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs dit jaar minder kansen krijgen dan leerlingen uit het reguliere onderwijs. Ook wil hij dat de landelijke dag voor geslaagden wordt uitgesteld totdat ook de resultaten bekend zijn van de staatsexamens.

Heerema wil duidelijkheid krijgen van minister Slob over de positie van eindexamenleerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs. Hij gaat hier vragen over stellen tijdens het op de zeer korte termijn verwachte Kamerdebat over de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs. 

‘Het vso lijkt anders behandeld te worden dan het reguliere onderwijs’, zegt het Kamerlid. ‘En de minister geeft maar geen duidelijkheid over de reden hiervoor. Het zou in mijn ogen niet uit mogen maken of je in het reguliere dan wel het speciale voortgezet onderwijs zit. Deze leerlingen zouden dezelfde kansen moeten hebben.’

Staatsexamens

Anders dan de reguliere centrale examens gaan de staatsexamens (de college-examens) dit schooljaar wel gewoon door. Een groot deel van de vso-leerlingen is afhankelijk van deze examens die bestaan uit zowel schriftelijke als mondelinge onderdelen. ‘Dit betekent dat eindexamenleerlingen in het vso andere kansen hebben dan eindexamenleerlingen in het reguliere onderwijs. Dat is gek. Ik ga de minister vragen waarom of dit een bewuste keuze is.’

De reden waarom veel vso-leerlingen zijn aangewezen op staatsexamens is dat veel vso-scholen geen leraren in huis hebben met de vereiste examenbevoegdheid.

Ook gaat Heerema vragen of de onlangs ingevoerde landelijke dag voor geslaagden naar een later tijdstip kan worden verplaatst. Deze dag is nu gepland op 4 juni. ‘Op dat moment zijn veel vso-leerlingen nog volop bezig met hun examens. Ook dat is gek. Juist in deze periode zou je moeten zoeken naar saamhorigheid.’ 

Door onze redacteur Julie Wevers

Verder lezen:

Sluiten
Word nu lid!