Home Nieuws Laat Senaat weten wat jij vindt van harmonisatie Wajong!
9 december 2019 - NVA-oproep Laat Senaat weten wat jij vindt van harmonisatie Wajong!

 

 

megafoon/protest

De Tweede Kamer* is op 7 november 2019 akkoord gegaan met de ‘harmonisatie’ van de Wajong, maar het voorstel moet nog langs de Eerste Kamer! Die behandelt het morgen, 10 december. Tot een stemming komt het pas later, mogelijk pas in 2020. Het heeft dus nog zeker zin om je stem te laten horen!!

De Nederlandse Vereniging voor Autisme is TEGEN dit voorstel! Het is discrimerend voor mensen met een arbeidsbeperking en zorgt ervoor dat de meeste Wajongers geen enkel perspectief meer hebben op financiële onafhankelijkheid.

Wij roepen hierbij al onze leden (en niet-leden) op om te laten weten dat wij hiermee niet akkoord gaan. Laat ook je stem horen en stem TEGEN!

Je kunt in je mail laten weten wat de wijzigingen voor jou betekenen, bijvoorbeeld hoeveel je er (mogelijk) in inkomen op achteruit gaat. Maar ook wat er volgens jou niet deugt aan het voorstel, bijvoorbeeld omdat het disciminerend is, onduidelijk of onrechtvaardig.

Je kan je stem laten horen door een protestmail te sturen naar de griffier van de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) W.A.J.M. van Dooren. Het emailadres is: postbus@eerstekamer.nl. Graag in de onderwerpregel aangeven dat je bericht bestemd is voor de commissie SZW.

Stuur je mail daarnaast ook naar de afzonderlijke leden van de commissie:
Mevrouw P.W. Geerdink (VVD): paulien.geerdink@eerstekamer.nl
Mevrouw A. Nanninga (FVD): annabel.nanninga@eerstekamer.nl
Mevrouw M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA): ria.oomen-ruijten@eerstekamer.nl
De heer R. van Gurp (GL): roel.vangurp@eerstekamer.nl
Mevrouw C.P.W.J. Stienen (D66): petra.stienen@eerstekamer.nl
Mevrouw E.M. Sent (PvdA): e.m.sent@eerstekamer.nl
De heer G.A. van Strien (PVV): g.vstrien@eerstekamer.nl
De heer M.J.M. Kox (SP): m.j.m.kox@eerstekamer.nl
De heer P. Ester(CU): p.ester@eerstekamer.nl
De heer N.K. Koffeman (PvdD): n.koffeman@eerstekamer.nl
De heer H. Otten(Fractie-Otten): henk.otten@eerstekamer.nl
De heer M.J. van Rooijen (50PLUS): martin.vanrooijen@eerstekamer.nl
De heer P. Schalk (SGP): peter.schalk@eerstekamer.nl
De heer G. Gerbrandy (OSF): gerben.gerbrandy@eerstekamer.nl

Lees ook ons statement

* Stemming in de Tweede Kamer: Voor: Van Haga, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FVD. Tegen: GroenLinks, PvdD, PvdA, SP, DENK, 50PLUS, PVV en Van Kooten-Arissen)

Sluiten
Word nu lid!