Home Nieuws Petitie ‘Alle kinderen passend onderwijs en zorg!’ aangeboden aan Tweede Kamer
25 juni 2019Petitie ‘Alle kinderen passend onderwijs en zorg!’ aangeboden aan Tweede Kamer

Vandaag 25 juni, één dag voor het debat over passend onderwijs hebben de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en Oudervereniging Balans de petitie ‘Alle kinderen passend onderwijs en zorg! Regel een onafhankelijk vangnet’ overhandigd aan de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Brief OCW AO Passend Onderwijs 26 juni 2019

De petitie is in korte tijd meer dan 6000 keer ondertekend.

BALANS-NVA Petitie Onderwijs-Zorg

Het is nu tijd voor echte oplossingen, vinden Oudervereniging Balans en de NVA, samen met de meer dan zesduizend ondertekenaars van de petitie en andere betrokkenen rondom passend onderwijs.

We doen een dringend beroep op minister Slob van Onderwijs en de Tweede Kamer en vragen om een onafhankelijk vangnet bij problemen van kwetsbare kinderen in het onderwijs. Met inhoudelijk deskundige specialisten, die samen met ouders en het kind opnieuw beoordelen welke ondersteuning en hulp nodig is. Een vangnet waarbinnen de vraag ‘Wat heeft dit kind nodig om zich wél te kunnen ontwikkelen?’ centraal staat.

Vangnet

Dit vangnet van deskundigen moet beslissingsbevoegdheid hebben in onderwijs en in de zorg. De regels en de financiën moeten niet centraal staan, maar de behoeften van het kind. De onafhankelijke specialisten monitoren of de gemaakte afspraken worden uitgevoerd. En bekijken samen met kinderen, ouders en andere betrokken professionals of het ondersteuningsaanbod in de praktijk nog passend is of moet worden bijgesteld. Dit is in het belang van de ontwikkeling van kinderen en zal ervoor zorgen dat escalaties en conflicten worden voorkomen.

Zo’n vangnet is hard nodig. Na vijf jaar passend onderwijs is het aantal ‘thuiszitters’ (kinderen die zijn vastgelopen op school) toegenomen. Steeds meer kinderen met problemen zoals autisme en ADHD zijn verstoken van onderwijs. We zien bovendien dat kinderen in de ene regio slechter af zijn dan in de andere: op het gebied van passend onderwijs blijken er grote regionale verschillen te bestaan tussen scholen en samenwerkingsverbanden. Daarbij staan ouders te vaak buitenspel.

Voorkom escalatie

Nog beter is het om te voorkomen dat een kind dusdanig vastloopt dat het verstoken dreigt te raken van onderwijs. Daarom vragen we de minister en de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat de huidige grote verschillen tussen scholen of regionale voorzieningen ten aanzien van de uitvoering van passend onderwijs worden opgeheven. Want of een kind met een extra ondersteuningsbehoefte ook daadwerkelijk passende hulp krijgt, hangt nu nog te veel af van waar in ons land hij of zij woont.

Onderwijs en gemeenten moeten aan hun zorgplicht gaan voldoen. Luister naar de ouders en het kind en zorg voor samenwerking in het belang van de ontwikkeling van het kind. Zo wordt escalatie voorkomen.

De petitie ‘Alle kinderen passend onderwijs en zorg! Regel een onafhankelijk vangnet’ is een initiatief van Oudervereniging Balans en de NVA, ondersteund door Ypsilon, Mama Vita, Ouderkracht voor ’t kind en Autipassend Onderwijs Utrecht.

Sluiten
Word nu lid!