Nieuwsberichten
Home Nieuws Laat je stem horen! Teken de petitie: Alle kinderen passend onderwijs en zorg
20 mei 2019 - Regel nu een onafhankelijk vangnet!Laat je stem horen! Teken de petitie: Alle kinderen passend onderwijs en zorg

De vele schrijnende verhalen van kinderen die vastlopen op school omdat er geen passend onderwijs en jeugdhulp voor hen is geregeld, horen we maar al te vaak. Het aantal thuiszitters neemt na 5 jaar passend onderwijs zelfs toe. Er is te vaak geen doelgerichte aanpak bij het eerste schoolverzuim, doordat echte samenwerking tussen school, kind en ouders ontbreekt.

Alle kinderen passend onderwijs en zorg voor een onafhankelijk vangnet

Er worden oplossingen gemist door gebrekkige samenwerking en de problemen worden steeds complexer. Zelfs complexer gemaakt door het ontbreken van juiste diagnostiek en maatwerkmogelijkheden, en de regionale verschillen daarin.

Er ontstaan conflicten, en gemeenten, school en ouders komen tegenover elkaar te staan. Kinderen worden hierdoor ernstig bedreigd in hun ontwikkeling.

Nu wordt de oplossing gezocht in dwang en drang en een nieuwe doorzettingsmachtfunctionaris. Daarmee wordt de verkeerde route ingezet om de juiste ondersteuning voor deze kinderen uit te vinden. En worden ouders op een zijspoor gezet.

Onafhankelijk vangnet

Daarom moet er een onafhankelijk vangnet komen waar inhoudelijke specialisten opnieuw kunnen bepalen welk maatwerk dit kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling. Als tegenwicht voor de afgesproken regels, financiële beperkingen of de procedures van de leerplichtwet.

Direct toegankelijk

Dit vangnet moet direct toegankelijk zijn voor het kind, de ouders, leerkrachten en de zorg.

Een onafhankelijke specialist, met gedragskennis en extra beslissingsbevoegdheden moet hier in samenwerking met het kind, de ouders, onderwijs en zorg beslissen welk maatwerk nodig is.

Deze specialist moet kunnen controleren of de gemaakte afspraken door betrokkenen ook worden uitgevoerd en of de gemaakte afspraken eventueel moeten worden bijgesteld.

Petitie

Vind jij dit ook? Steun ons in de lobby en teken de petitie.

Alle kinderen passend onderwijs en zorg voor een onafhankelijk vangnet

Deze petitie is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) én Oudervereniging Balans, in samenwerking met Ypsilon, Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht en Ouderkracht voor ‘t kind.

Gezamenlijk zullen we voor de evaluatie passend onderwijs op 26 juni de petitie overhandigen aan de Ministers en Tweede Kamer. Hoe meer mensen de petitie tekenen, hoe krachtiger is onze stem.

We leggen hieronder nog even uit waarom het belangrijk is om deze petitie te tekenen: