Home Nieuws De NVA wil dat de observatiemaatregel verdwijnt 
3 mei 2019 - 'Verwarde mensen hebben goede zorg nodig, geen opsluiting'De NVA wil dat de observatiemaatregel verdwijnt 

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) heeft met verbijstering en bezorgdheid kennisgenomen van het plan van het CDA – gesteund door de VVD, de SGP en de PvdA – om verwarde personen maximaal drie dagen verplicht te kunnen observeren in een ggz-instelling. 

Twee jaar geleden werd ditzelfde voorstel na veel terechte kritiek vanuit de maatschappij en de ggz verworpen. Waarom zou het nu opeens wel een goed idee zijn?

Mensen met ernstige psychische problemen zijn geen criminelen. Zij hebben goede zorg, vertrouwen en veiligheid nodig, geen opsluiting. Bovendien leidt een maatregel als deze enkel tot schijnveiligheid: na 3 dagen is de problematiek echt niet ineens verdwenen. Het aantal verwarde personen en ook de problematiek neemt bovendien toe. De NVA ziet er daarom meer in om betere hulp en ondersteuning te bieden in een eerder stadium, zodat verwarring voorkomen kan worden.

Veel angst en stress

Bij mensen met autisme en verward gedrag kan deze maatregel daarbij leiden tot extreem veel angst en stress; hun gedrag zal hierdoor alleen maar nóg verwarder worden, met alle gevolgen vandien.

De NVA is het met staatssecretaris Paul Blokhuis eens dat de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg die op 1 januari 2020 van kracht wordt al voldoende instrumenten heeft voor noodgevallen, zoals de crisismaatregel van de burgemeester.