Home Nieuws Kinderombudsman slaat alarm over jeugdhulp
26 maart 2019Kinderombudsman slaat alarm over jeugdhulp
Margrite Kalverboer

‘De problemen in de jeugdhulp worden steeds groter’, schrijft Kinderombudsman Margrite Kalverboer vandaag in een brandbrief aan minister De Jonge van VWS. ‘Ik maak mij ernstig zorgen.’

Kinderombudsman Margrite Kalverboer wil zo snel mogelijk een gesprek met minister De Jonge van VWS om de huidige problemen in de jeugdhulp te bespreken, zo staat in haar brief. 

‘Er is geen plek voor kinderen die dringend psychische hulp nodig hebben, voogden wisselen elkaar in snel tempo af en kinderen zitten soms maandenlang thuis omdat er geen passend onderwijs is’, aldus Kalverboer. ‘Ondanks de brede inzet van alle betrokken partijen, lukt het ons niet om de hulp voor deze kinderen goed te regelen.’

‘De Nederlandse Vereniging voor Autisme deelt de zorgen van de Kinderombudsman’, zegt NVA-woordvoerder Joli Luijckx. ‘Kinderen met ontwikkelingsproblemen moeten vaak lang wachten voor ze in aanmerking komen voor hulp. Ondertussen worden de problemen vaak alleen maar groter. En als ze dan hulp krijgen is deze ook nog eens vaak niet passend of er zijn lange wachttijden. We lobbyen al lang voor verbetering maar het lijkt of de minister de urgentie van de problemen nog steeds niet in wil zien. Het is tijd voor echte verandering waar jongeren echt iets aan hebben.’

Decentralisatie

Doel van de in 2015 ingevoerde Jeugdwet was om meer samenhang te brengen in de hulp aan kinderen en jongeren, met als ideaal: ‘één gezin, één plan’. De decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeente zou dit ideaal vanzelf dichterbij brengen, zo was de gedachte.

Volgens Kalverboer is de beloofde samenhang echter nog altijd ver te zoeken. Zij roept de minister daarom op om zo snel mogelijk te komen ’tot een overkoepelende visie die als basis moet dienen voor alle hulp aan kinderen in Nederland.’  In een interview met autisme.nl riep Kalverboer de centrale overheid ruim een jaar geleden ook al op om ‘meer verantwoordelijkheid’ te nemen voor de jeugdhulp. 

Gesloten jeugdzorg

Kalverboers brief is een reactie op de vele signalen die zij ontvangt, onder meer van ouders, zorgverleners, jeugdhulpinstellingen en jeugdrechters. ‘Verschillende kinderrechters hebben de Kinderombudsman gemeld dat ze kinderen gesloten plaatsen omdat er geen passend open behandelaanbod beschikbaar is’, zo staat in de brief.

Hetzelfde bleek onlangs uit het proefschrift ‘Legitimiteit en rechtswaarborgen bij gesloten plaatsingen van kinderen: De externe rechtspositie van kinderen in gesloten jeugdhulp bezien vanuit kinder- en mensenrechten’ van Maria de Jong. ‘De keuze voor gesloten jeugdhulp is vaak de enige verlegenheidsoplossing die voorhanden is ten aanzien van jongeren van wie de complexiteit van de problematiek alleen maar lijkt toe te nemen’, aldus De Jong. ‘Met name als het gaat om psychologische en psychiatrische problematiek.’ 

Door onze redacteur Julie Wevers

Sluiten
Word nu lid!