Home Nieuws Wetswijziging mbo: mbo-verklaring bij vroegtijdige uitval; fonds voor mbo-studenten met studievertraging
6 december 2018 - Op alle niveaus in het MBOWetswijziging mbo: mbo-verklaring bij vroegtijdige uitval; fonds voor mbo-studenten met studievertraging

Onderwijsminister Van Engelshoven laat weten dat er een mbo-studentenfonds komt waaruit studenten die met een goede reden vertraging oplopen, een vergoeding krijgen als ze geen studiefinanciering meer ontvangen. Dit geldt ook voor studenten met een beperking.

Daarnaast wordt met deze wet geregeld dat alle mbo-studenten onder de 23 jaar die uitvallen voordat zij een diploma krijgen, een verklaring krijgen waarop staat welke onderdelen zij wel gehaald hebben.

Deze verklaring wordt op alle niveaus in het mbo ingevoerd. Bovendien wordt de mbo-verklaring altijd aan studenten zonder startkwalificatie onder de 23 jaar uitgereikt. Studenten die al een startkwalificatie hebben of ouder zijn dan 23 jaar kunnen op aanvraag een mbo-verklaring krijgen.

Voor het invoeren van deze maatregelen is een wetswijziging nodig. Hiervoor is de internetconsultatie gestart. Oudervereniging Balans en de NVA gaan het wetsvoorstel bestuderen en zullen zonodig met een reactie komen om de belangen van studenten met ontwikkelingsproblemen zo goed mogelijk te borgen in de nieuwe wet.

De NVA en Oudervereniging Balans beseffen dat door deze maatregelen het hoge cijfer van vroegtijdige schooluitval op het mbo van studenten met een beperking niet wordt opgelost. Hier blijven we ons dan ook hard voor maken.

Zie ook onze eerdere publicatie Dossier mbo 2018

 

Dit artikel is geplaatst op 6 december 2018


Meer lezen

Betere ondersteuning voor mbo-studenten met vertraging en bij onderwijsbenodigdheden


Internetconsultatie

Vanaf 6 december 2018 mag iedereen z’n mening geven over dit voorstel voor een wetswijziging. Dat kan gedurende zes weken via internetconsultatie.nl.

Sluiten
Word nu lid!