Home Nieuws Slob wil geen ‘écht’ inclusief onderwijs
4 juli 2018Slob wil geen ‘écht’ inclusief onderwijs

Minister Slob van Onderwijs is niet van plan om het Nederlandse onderwijssysteem inclusief te maken, ondanks het VN-verdrag Handicap.

afb inclusief onderwijs jul18Tijdens het nota-overleg Passend Onderwijs in de Tweede Kamer zei Arie Slob (minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, ChristenUnie) afgelopen maandag: ‘Wij hebben toch met elkaar besloten om niet te kiezen voor écht inclusief onderwijs. Wij houden in Nederland de mengvorm.’

Slobs uitspraak is opmerkelijk omdat Nederland in 2016 het VN-verdrag Handicap ratificeerde. Hieruit vloeit de verplichting voort om – geleidelijk maar gestaag – toe te werken naar een inclusief onderwijssysteem. Uiteindelijk zou het huidige Nederlandse gesegregeerde systeem van reguliere en speciale scholen helemaal moeten verdwijnen. 

Tijdens het debat van afgelopen maandag gaf Slob duidelijk aan dat hij hier niets voor voelt. Ondanks dat de minister vindt dat er zoveel mogelijk leerlingen naar het reguliere onderwijs moeten gaan, is hij ook van mening dat het ‘voor veel leerlingen het beste is om naar het speciaal onderwijs te gaan.’

Wel wil de minister het Nederlandse onderwijs ‘inclusiever’ maken, vooral door ervoor te gaan zorgen dat onderwijs en zorg beter met elkaar gaan samenwerken. Na het zomerreces zal minister Slob de Tweede Kamer in een ‘onderwijszorgbrief’ laten weten hoe hij en zijn collega van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hier vorm aan zullen geven.  

In een brief van 25 juni 2018 riep Defence for Children de Tweede Kamer op om op te komen voor  inclusief onderwijs. Dit is tijdens het nota-overleg in de Kamer van deze week nauwelijks gebeurd. Concreet wil de kinderrechtenorganisatie dat de regering de aanbeveling van het College voor de Rechten van de Mens opvolgt om een duidelijke definitie van inclusief onderwijs op te nemen in de onderwijswetgeving en inclusief onderwijs als uitgangspunt te nemen voor onderwijsbeleid.

Door onze redacteur Julie Wevers 

Sluiten
Word nu lid!