Home Nieuws ‘Passend onderwijs krijgt op dit moment geen eerlijke kans’
26 juni 2018‘Passend onderwijs krijgt op dit moment geen eerlijke kans’

Vandaag vindt in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats over passend onderwijs. Vier vragen aan initiatiefnemer Lisa Westerveld, Kamerlid voor GroenLinks. 

Door onze redacteur Julie Wevers 

  Lisa Westerveld jun18   Lisa Westerveld (foto: Maarten Kools)

  1. Waarom heeft u de hoorzitting over passend onderwijs georganiseerd?

 ‘Omdat ik vind dat er in de Tweede Kamer al veel te lang niet meer is gesproken over passend onderwijs, ondanks dat het daar helemaal niet goed mee gaat. Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat wij dit onderwerp bespraken met toenmalig staatssecretaris Sander Dekker. Het leek mij goed om ter voorbereiding op het debat over passend onderwijs op 2 juli met direct betrokkenen om de tafel te gaan zitten, zoals ouders, leraren en samenwerkingsverbanden. Hopelijk krijgt de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs zo een goed beeld van wat er in de praktijk speelt.’ 

 

 2. Welke vragen heeft u op dit moment?

 ‘Ik ben vooral benieuwd naar de rol van de regionale samenwerkingsverbanden die verantwoordelijk zijn voor het ondersteuningsaanbod van scholen. Bij sommige gaat het goed, maar vaak vormen zij vooral een extra bureaucratische laag. 

Het liefst zou ik passend onderwijs willen verbeteren zonder het hele stelsel weer op zijn kop te zetten. Eén van de beste manieren om dat te doen, is volgens mij om de controle op de samenwerkingsverbanden strenger te maken. Ik vind het onacceptabel dat zij zoveel geld voor ondersteuning op de plank laten liggen – volgens de laatste cijfers gaat het in totaal om 206 miljoen euro. Schoolbesturen hebben al financiële buffers, ik zie niet in waarom ook de samenwerkingsverbanden er dan nog grote financiële reserves op moeten nahouden.’ 

 

 3. Wat zijn volgens u de grootste problemen van passend onderwijs?

 ‘Dat het aantal thuiszitters niet afneemt. En ook dat leerlingen lang niet altijd de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Je kan wel een stelsel van passend onderwijs optuigen, maar als je dan vervolgens klassen hebt van 35 leerlingen dan is het héél erg de vraag in hoeverre dat stelsel een eerlijke kans krijgt. Leraren geven aan dat zij graag bijscholing willen volgen op het gebied van ondersteuning, maar dat ze er gewoon de tijd niet voor krijgen. Leraren hebben sowieso voortdurend het gevoel dat ze tekortschieten. We zitten echt in een vicieuze cirkel: er zijn te weinig mensen die in het onderwijs werken omdat het op dit moment geen aantrekkelijke werkplek is. Mensen met de juiste diploma’s die overwegen om naar het onderwijs terug te keren, doen dit uiteindelijk vaak toch niet omdat ze bang zijn dat ze leerlingen onvoldoende aandacht kunnen geven.  Daarnaast speelt de beloning een rol. De nieuwe leraren-cao is een mooi begin, maar het verschil met het bedrijfsleven blijft té groot om voldoende werknemers aan te kunnen trekken.’ 

 

  4. Wanneer is passend onderwijs volgens u geslaagd?

 ‘Als het aantal thuiszitters daadwerkelijk afneemt en kinderen onderwijs krijgen dat bij ze past. Zonder dat ouders én leraren verstrikt raken in een bureaucratische molen. Daar zijn we nu heel erg ver vanaf.’ 

De hoorzitting vindt vandaag plaats van 16.30 tot 18.45 uur en is live te volgen via: https://www.tweedekamer.nl

Dit artikel is gepubliceerd op 27 juni 2018

Sluiten
Word nu lid!