Home Nieuws De Jeugdwet ligt onder vuur
21 juni 2018De Jeugdwet ligt onder vuur

Het aantal kinderen dat jeugdhulp ontvangt blijft stijgen. Tegelijkertijd groeit de zorg over de toegankelijkheid én de kwaliteit van de hulp voor kinderen met problemen. Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de Jeugdwet. 

  Foto artikel Jeugdwet jun18

‘Minister grijp in!’. Deze noodkreet van kinder- en jeugdpsychiater Hilmar Backer, vanochtend geplaatst op de website van Binnenlands Bestuur, illustreert hoe hoog de nood is in de jeugdhulp. Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de evaluatie van de Jeugdwet.

Recentelijk lieten vele organisaties de Tweede Kamer onomwonden weten dat het zo niet langer gaat, zoals Jeugdzorg Nederland, GGZ-Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Ieder(in), Unicef en Defence for Children. Ieder(in) publiceert vandaag ook een zwartboek.

Al deze organisaties maken zich grote zorgen over de lange wachtlijsten voor jeugdhulp en de kwaliteit van de geboden hulp. ‘Mishandelde kinderen staan lang op wachtlijsten en krijgen onvoldoende tijdige en passende hulp’, aldus Unicef en Defence for Children die pleiten voor landelijke uniforme eisen voor de in 2015 gedecentraliseerde jeugdhulp. ‘Ook neemt het aantal kinderen dat wordt opgesloten in een jeugdzorginstelling toe. Dit is zorgelijk omdat een uithuisplaatsing in een gesloten instelling een uiterste maatregel moet zijn.’

Ook ouders zijn ontevreden, zo merken oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Een recente meldactie in samenwerking met Ieder(in) leverde in korte tijd een stroom aan reacties op van ouders die geen hulp kunnen krijgen voor hun kind met een beperking. ‘De vaakst terugkerende klacht over de Jeugdwet is dat de gemeente stuurt met tijdelijke relatief lichte, oplossingsgerichte interventies’, aldus Ieder(in)-directeur Illya Soffer gisteren in een opinie-artikel in Binnenlands Bestuur. ‘Terwijl kinderen met een verstandelijke, fysieke beperking of een ontwikkelingsstoornis juist baat hebben bij langlopende, intensieve ondersteuning door vertrouwde professionals of naasten. Hun beperking valt immers niet ‘op te lossen’.’

In 2017 ontvingen ruim 400.000 jongeren jeugdhulp, zo blijkt uit recente cijfers van het CBS. In 2016 waren dat er 388.000. De groei komt vooral doordat ook lokale teams tegenwoordig jeugdhulp leveren, aldus minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in zijn Kamerbrief van 18 juni 2018. Het aantal jongeren dat in een jeugdhulp-instelling verblijft steeg van 43.000 in 2016 naar 46.000 in 2017.

De Jeugdwet werd in 2015 ingevoerd. Sindsdien vallen bijna alle vormen van jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten, zoals jeugdzorg, jeugd-ggz en de jeugdreclassering. Uit de in januari dit jaar gepubliceerde Eerste evaluatie Jeugdwet blijkt dat het bijna één op de drie ouders grote moeite kost om jeugdhulp te krijgen. Vooral de meest kwetsbare gezinnen vinden maar moeilijk de weg naar zorg.

In een interview met de NVA in februari dit jaar zei Kinderombudsman Margrite Kalverboer dat de centrale overheid meer verantwoordelijkheid moet nemen voor de jeugdhulp. De Kinderombudsman doet op dit moment onderzoek naar het lot van kinderen die op de wachtlijst staan voor gespecialiseerde jeugdhulp.

Door onze redacteur Julie Wevers

Plenair debat over de evaluatie van de Jeugdwet. 21 juni van 19.15-23.00 uur. Live te volgen via: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering

Sluiten
Word nu lid!