Home Nieuws Tweede Kamer eist verbetering passend onderwijs
28 mei 2018Tweede Kamer eist verbetering passend onderwijs

De Tweede Kamer vindt dat zorgleerlingen én hun ouders in de steek worden gelaten en eist zo snel mogelijk verbetering van passend onderwijs. 

Tweede KamerDit blijkt uit gesprekken van de NOS met Kamerleden van zowel coalitie- als oppositiepartijen. Volgens de Kamerleden werkt de in 2014 ingevoerde onderwijshervorming passend onderwijs onvoldoende.  Nog teveel leerlingen zitten thuis, geld voor ondersteuning komt lang niet altijd op de juiste plek terecht en ouders worden van het kastje naar de muur gestuurd. 

Een Kamermeerderheid van CDA, D66, ChristenUnie, PVV, GroenLinks en SP vindt dat de regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs niet goed functioneren. Onafhankelijke controle op de besteding door deze samenwerkingsverbanden van het geld voor leerling-ondersteuning ontbreekt vaak. Bovendien zijn de verschillen in ondersteuningsaanbod per regio erg groot waardoor er volgens de Kamerleden sprake is van ‘willekeur’. 

 

Ouders buitenspel

De Algemene Rekenkamer constateerde in 2017 ook al dat er onvoldoende zicht is op de besteding door samenwerkingsverbanden van de in totaal 2,4 miljard euro voor ondersteuning op alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland (reguliere én speciale). 

Ouders voelen zich vaak buitenspel staan, merkt de Tweede Kamer. ‘Ze zijn wanhopig omdat hun kind is vastgelopen en niet weten waar ze nog terechtkunnen’, aldus Lisa Westerveld van GroenLinks tegen de NOS. 

Passend onderwijs is ingevoerd om de forse groei van het (voortgezet) speciaal onderwijs tot staan te brengen.  Reguliere scholen moesten zorgleerlingen voortaan zo lang mogelijk ‘binnenboord’ proberen te houden en minder snel naar een speciale school verwijzen. Uit de onlangs verschenen Staat van het Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat aantal leerlingen in het speciaal onderwijs dit schooljaar met ruim zevenhonderd leerlingen is gegroeid. 

 

Thuiszitters

Een andere belangrijke doelstelling van passend onderwijs – het terugdringen van het aantal thuiszitters – is evenmin behaald. Uit recente cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat Nederland vorig schooljaar ruim vierduizend leerlingen telde die langer dan drie maanden thuis zaten zonder onderwijs of zorg. Daarnaast hadden in totaal 5736 leerlingen dat schooljaar een vrijstelling wegens lichamelijke of psychische problemen. 

Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs (ChristenUnie) moet snel oplossingen aandragen, vindt de Kamer. Begin juli komt Slob met een brief met nieuwe cijfers over het passend onderwijs. 

Coalitiepartij D66 en de SP zijn de enige partijen die een ander systeem dan passend onderwijs overwegen. De andere partijen gaat dit te ver: ze willen dat het bestaande systeem wordt verbeterd.  

De Tweede Kamer organiseert op 27 juni een hoorzitting waarin ouders, leraren, schoolbesturen en andere betrokkenen hun mening over passend onderwijs kunnen laten horen.

Slob zegt in een reactie de knelpunten te herkennen. ‘De zorgen van ouders, leerlingen en leraren gaan me zeer aan het hart’, aldus Slob tegen de NOS. Hij zal nog voor de zomer met verbeterplannen komen. 

De VVD, SP, GroenLinks en PvdA hopen dat het voor kinderen en hun ouders weer gemakkelijker wordt om naar het speciaal onderwijs te gaan. ‘Daar is veel te veel op bezuinigd en is heel veel kennis over de aanpak van dergelijke kinderen’, aldus Peter Kwint van de SP.

Door onze redactie

Sluiten
Word nu lid!