Home Nieuws Wlz op zijn vroegst in 2021 open voor ggz-patiënten
29 maart 2018Wlz op zijn vroegst in 2021 open voor ggz-patiënten

De Wet langdurige zorg (Wlz) zal niet voor 2021 worden opengesteld voor ggz-patiënten. Nog voor deze zomer wordt duidelijk of er überhaupt een wijziging van de Wlz zal komen. Dat zei staatssecretaris Paul Blokhuis gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer. 

  Staatssecretaris Blokhuis mrt18   

 Staatssecretaris Paul Blokhuis 

Volgens staatssecretaris Blokhuis (ChristenUnie) van Volksgezondheid is het ‘onmogelijk’ om de Wlz eerder open te stellen voor ggz-patiënten die blijvend intensieve zorg nodig hebben. Het gaat hierbij om ongeveer 10.000 mensen. Volgens de staatssecretaris zijn er eerst nog een aantal onderzoeken nodig die de gevolgen van een wetswijziging in kaart moeten brengen.

Alle onderzoeken zullen volgens de staatssecretaris nog voor deze zomer zijn afgerond. Blokhuis: ‘Zodra de uitkomsten bekend zijn, zal er een go of een no go worden uitgesproken voor een wetswijziging.’ 

Ook wil Blokhuis nog voor eind 2018 advies vragen aan de Raad van State. Dat advies zal naar verwachting in het voorjaar van 2019 worden aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Ondanks herhaalde verzoeken van verschillende Kamerleden om de wetswijziging te bespoedigen, hield Blokhuis gisteren vast aan zijn planning. ‘Versnelling is absoluut niet wenselijk, dat komt de zorgvuldig niet ten goede’, zei hij. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft volgens hem nog veel tijd nodig om medewerkers voor te bereiden op aanvragen van mensen met een ggz-achtergrond. Ook gemeenten hebben nog veel tijd nodig voor een zorgvuldige inkoop van de zorg, aldus Blokhuis. 

Problemen kunnen ontstaan bij ggz-patiënten die op dit moment onder de Wlz vallen dankzij het  overgangsrecht vanuit de oude AWBZ. Dat overgangsrecht loopt af op 1 januari 2020, één jaar dus voordat de Wlz mogelijk structureel zal worden opengesteld voor deze doelgroep. 

Blokhuis voelt er veel voor om het overgangsrecht om die reden met één jaar te verlengen, zo zei hij gisteren in de Tweede Kamer. Blokhuis: ‘Ik weet hoe moeilijk het juist voor deze doelgroep is als er onduidelijkheid bestaat. Ik zal hierover daarom nog dit voorjaar in gesprek gaan met gemeenten, uiteindelijk zullen zij hierover een beslissing moeten nemen.’ 

Vera Bergkamp (D66), die al in 2014 een motie indiende in de Tweede Kamer om de Wlz toegankelijk te maken voor ggz-patiënten, riep Blokhuis op om de komende tijd veel aandacht te besteden aan de communicatie met de doelgroep en hun naasten. ‘Zelf vind ik het namelijk heel moeilijk om uit te leggen dat het nog zo lang gaat duren’, aldus Bergkamp.

Mensen die in de problemen raken doordat de Wlz niet op de korte termijn wordt opengesteld voor ggz-patiënten, verwees Blokhuis naar het door het ministerie van VWS betaalde Het Juiste Loket van Per Saldo en Ieder(in).

Door onze redacteur Julie Wevers 

 

Meer lezen over de Wlz

Eind 2017 verscheen op Autisme.nl een serie van vier artikelen over de Wet langdurige zorg (Wlz):

Deel 1 Wlz-serie: Zorginstelling mag vrouw (30) niet helpen omdat zij te slim is

Deel 2 Wlz-serie: ‘In de ggz kan je nauwelijks nog wonen’ 

Deel 3 Wlz-serie: Jonathan (16) komt één keer per week van zijn kamer

Deel 4 Wlz-serie: ‘De zelfredzaamheid van kwetsbare burgers kent grenzen’ 

button test 2