Home Nieuws MIND: ‘Zieke kinderen worden aan hun lot overgelaten’
29 november 2017MIND: ‘Zieke kinderen worden aan hun lot overgelaten’

Kinderen en jongeren met complexe problematiek moeten veel te lang wachten op zorg. Het past niet in een beschaafde samenleving om zieke kinderen of jongeren aan hun lot over te laten.

Dit staat in een brief van 28 november 2017 van MIND Landelijk Platform Psychiatrische Gezondheid aan de Tweede Kamer. ‘Dagelijks krijgt MIND schrijnende verhalen binnen van ouders die geen zorg voor hun kind geregeld krijgen, maar maanden moeten wachten door lange wachtlijsten of door een gebrekkige samenwerking tussen zorgaanbieders en gemeenten’, zo staat in de brief. Het gaat om kinderen en jongeren met meerdere psychische aandoeningen of een combinatie van psychische en lichamelijke aandoeningen.

Volgens MIND is er van de aangekondigde ‘doorzettingsmacht’ – iemand die de knoop doorhakt als er sprake is van een impasse – in de jeugdhulp tot nu toe nog maar weinig terechtgekomen. In 2016 ontvingen alle gemeenten een handreiking om deze doorzettingsmacht per 1 januari 2017 te realiseren. ‘In de praktijk is dit in de overgrote meerderheid van de gemeenten nog niet geregeld’, aldus de brief. In juni 2017 nam de Tweede Kamer een motie aan van Nine Kooiman (SP) en René Peters (CDA) waarin wordt opgeroepen tot onderzoek naar de invoering van doorzettingsmacht in gemeenten.

Ook werd in juni dit jaar een motie aangenomen waarin staat dat er per regio een overzicht moet komen van de bestaande wachtlijsten in de specialistische zorg.  In de brief aan de Kamer wijst MIND erop dat de afspraken hierover tot nu toe alleen worden gemaakt tussen de jeugdsector en gemeenten, en zonder de inbreng van cliënten- en ouderorganisaties. Dit moet veranderen, aldus MIND.

Ook wijst het platform in de brief op het gebrek aan toezicht op de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg aan kinderen en jongeren. ‘Wij merken dat juist voor kinderen met complexe problematiek geen plek meer is, omdat hun behandeling te duur is, en er perverse prikkels in het systeem zijn. Kinderen met een enkelvoudige aandoening zijn nu eenmaal “goedkoper” voor instellingen en gemeenten.’ MIND hoopt dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hier verandering in gaat brengen.

Tot slot wijst MIND in de brief op het gebrek aan onafhankelijke cliëntondersteuning voor ouders, en jongeren. Het recht hierop is vastgelegd in de Jeugdwet.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme en Balans zijn lid van MIND.

Sluiten
Word nu lid!