Home Nieuws Huisartsen manen ggz tot actie
6 november 2017Huisartsen manen ggz tot actie

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) roept ggz-instellingen, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS op om zo snel mogelijk iets te doen aan de problemen in de ggz.

Uit een enquête van de LHV onder ruim 1300 huisartsen blijkt dat geestelijke gezondheidszorg voor steeds meer patiënten onbereikbaar is geworden. Huisartsen kunnen de hulpvraag van deze patiënten volgens de LHV niet meer aan. ‘De grens van wat huisartsen kunnen opvangen is bereikt’, aldus de vereniging op haar website.

Uit de enquête blijkt dat de beschikbaarheid van ggz-hulp verder is verslechterd ten opzichte van eerdere jaren. Vooral de toegang tot de gespecialiseerde ggz is volgens 86 procent van de ondervraagde huisartsen een groot probleem; de wachttijd hiervoor bedraagt ongeveer acht weken. Volgens bijna 60 procent van de huisartsen is er onvoldoende gespecialiseerde ambulante ggz-hulp beschikbaar voor ernstige psychiatrische patiënten.

Ontevreden zijn huisartsen ook over de samenwerking met ggz-instellingen. Patiënten met ernstige psychische problemen zouden regelmatig zonder overleg en zonder informatie-overdracht worden doorverwezen naar de huisartspraktijk. Blijkt een patiënt toch weer specialistische hulp nodig te hebben, dan mag hij vaak weer achteraan sluiten in de wachtrij, tot grote ontevredenheid van 77 procent van de huisartsen.

Vrijwel alle huisartsen werken samen met praktijkondersteuners die mensen met psychische klachten kunnen helpen, de zogeheten POH-ggz. Inmiddels kampen deze ondersteuners – vaak psychologen of sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen – zelf ook met wachtlijsten van twee tot vier weken.

In een reactie zegt GGZ Nederland de zorgen van de LHV te delen en actie te willen ondernemen, bijvoorbeeld door de ambulante ggz-hulp te versterken. ‘Deze loopt achter terwijl de bedden in de instellingen wel versneld zijn afgebouwd. Het is zaak dat verzekeraars hier in de contractering voldoende ruimte voor bieden’, aldus de website van GGZ Nederland.

Bekijk hier de uitkomsten van de LHV-peiling GGZ 2017

Sluiten
Word nu lid!