Home Nieuws Helft gemeenten geen geld meer voor jeugdhulp
19 september 2017Helft gemeenten geen geld meer voor jeugdhulp

In de helft van alle gemeenten is het geld voor jeugdhulp voor 2017 nu al op. In ruim driekwart van deze gemeenten bestaan wachtlijsten.

Dit blijkt uit een onderzoek van de NOS en het tijdschrift Binnenlands Bestuur onder in totaal 228 gemeenten. De verwachte tekorten verschillen van enkele honderden tot 12 miljoen euro’s. Negentig procent van de gemeenten verwacht ook in 2018 niet uit te komen met het jaarbudget voor jeugdzorg.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, waaronder ook de jeugd-ggz valt. De decentralisatie is gepaard gegaan met bezuinigingen vanuit Den Haag. Gemeenten geven in het onderzoek van de NOS en Binnenlands Bestuur aan dat het tijd kost voordat lokale preventiemaatregelen hun vruchten afwerpen en dat de bezuinigingen om die reden te vroeg komen.

Behalve met krimpende budgetten hebben gemeenten ook te maken met een toename van het aantal jeugdigen dat hulp zoekt. Volgens de gemeenten kampen steeds meer kinderen met problemen, onder meer als gevolg van vechtscheidingen. Ook zouden lokale wijkteams steeds meer problemen op het spoor komen. De meeste verwijzingen naar jeugdzorg vinden echter nog altijd plaats door huisartsen.

In augustus dit jaar bleek uit onderzoek van De Limburger ook al dat veel gemeenten in de provincie Limburg geld tekortkomen voor jeugdzorg. Van alle in totaal 33 gemeenten verwachten er 22 in 2017 niet uit te komen met de overheidssubsidie. Het vermoedelijke tekort is het hoogst in de gemeente Venlo, namelijk 11 miljoen euro’s.

Tot nu toe vangen de gemeenten de tekorten op door reserves aan te spreken of door bij te leggen uit het budget voor de Participatiewet of de Wet maatschappelijke ondersteuning.