Home Nieuws Psychologen ontevreden over jeugdhulp
21 augustus 2017Psychologen ontevreden over jeugdhulp

De integrale jeugdhulp bij gemeenten komt nauwelijks van de grond. Dit blijkt uit een enquête van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) onder 285 vrijgevestigde psychologen, pedagogen en psychotherapeuten. 

Het NIP dringt aan op meer regie van de overheid bij de uitvoering van de jeugdhulp. In 2015 werden alle vormen van jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, overgeheveld naar de gemeenten. Nauwe samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders moest leiden tot snelle hulp op maat aan kinderen en jongeren. 

De door het NIP ondervraagde psychologen, pedagogen en psychotherapeuten vinden dat dit tot nu toe nog nauwelijks is gelukt. ‘De jeugdhulp werd gedecentraliseerd om snel hulp te bieden. Het effect blijkt tegengesteld’, zo staat er in het enquête-rapport Werken als vrijgevestigde zorgaanbieder in de ggz 2017.

Te laat verwijzen

Ruim 45 procent van de vrijgevestigde hulpverleners noemt de samenwerking met de gemeenten ‘matig tot slecht.’ Ook is er sprake van beperkte samenwerking met de lokale wijkteams. Die zouden vaak slecht bereikbaar zijn en onvoldoende kennis hebben van de jeugd-ggz. Uit de enquête blijkt bovendien dat de verwijzing van wijkteams en de Centra voor Jeugd en Gezin naar gespecialiseerde hulp vaak op onjuiste wijze en te laat plaatsvindt. 

Ruim 56 procent van de hulpverleners zegt een wachtlijst te hanteren voor jeugd-ggz. De  gemiddelde aanmeldwachttijd bedraagt 7,2 weken, de behandelwachttijd 4,2 weken. Volgens ruim 90 procent van de ondervraagden worden deze wachtlijsten veroorzaakt door een tekort aan beschikbare uren. Veel tijd gaat volgens hen verloren aan administratieve rompslomp. 

Schenden privacy

Opvallend is dat de meeste vrijgevestigde zorgaanbieders – 57,5 procent – de gemeente niet op de hoogte stellen als zij de zogeheten Treeknorm voor een aanvaardbare wachttijd overschrijden. De Treeknorm bedraagt vier weken. 

56,9 procent vindt dat het ‘matig tot slecht’ is gesteld met de bescherming van de privacy in de jeugdhulp. Gemeenten en wijk- en buurtteams zouden vaak onzorgvuldig omgaan met informatie van cliënten, bijvoorbeeld door deze informatie zonder toestemming te delen met anderen of te versturen via onbeveiligde e-mails.

Door onze redacteur Julie Wevers

Klik hier om het enquête-rapport in te zien

Sluiten
Word nu lid!