Home Nieuws Veel werknemers met autisme open over hun diagnose op de werkvloer
31 mei 2017Veel werknemers met autisme open over hun diagnose op de werkvloer

Veel mensen met autisme zijn open over hun diagnose op de werkvloer, zo blijkt uit een enquête van autisme-specialist en ervaringsdeskundige Birsen Basar onder in totaal 137 werkenden met autisme. De meeste ondervraagde mannen werken in de ict, de meeste vrouwen in de zorg.

Birsen Basar, die zelf de diagnose klassiek autisme heeft, wilde weten hoe het andere mensen met autisme vergaat op de werkvloer. In totaal vulden 74 vrouwen en 63 mannen haar enquête in; de helft van hen werkt parttime.

Gevraagd naar in welke beroepsgroep zij werkzaam zijn, antwoordden de meeste vrouwelijke respondenten ‘in de zorg’, en de meeste mannelijke ‘in de ict’. Uit een andere recente enquête van Basar, onder 157 werkzoekenden met autisme, bleken de meeste vrouwen bovendien ook op zoek te zijn naar een baan in de zorg en meeste mannen naar een baan in de ict.

‘Ict, dat had ik wel verwacht’, zegt Basar. ‘Maar dat er zoveel mensen met autisme in de zorg werken of willen werken totaal niet, omdat er in de zorg toch veel social skills worden gevraagd.’ Uit gegevens uit 2016 van het Nederlands Autisme Register (NAR), een samenwerkingsproject van de Nederlandse Vereniging voor Autisme en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), blijkt ook dat de meeste vrouwen met autisme werkzaam zijn in de zorg. Volgens dit register staat ict bij mannen op de tweede plaats, na werken voor de overheid.

Mentaal voorbereiden

Zeventig procent van de door Basar ondervraagde personen heeft zijn werkgever verteld over zijn diagnose autisme, met als belangrijkste reden dat dit hen in staat stelt om – indien nodig – te vragen om aanpassingen. ‘Dat vind ik echt verrassend veel’, zegt Basar, die zelf als ambtenaar van de gemeente Breda ook altijd open is geweest over haar diagnose.

Sommigen vertelden het alléén aan directe collega’s. Dertig procent zwijgt helemaal over de diagnose; uit schaamte of vanwege bestaande vooroordelen – bijvoorbeeld dat autisme en werken in de zorg niet goed samen zouden kunnen gaan.

Het overgrote deel van de werkgevers reageerde positief en begripvol, zo blijkt uit de enquête. Over het algemeen geldt volgens Basar: hoe meer een werkgever van autisme weet, des te positiever is zijn reactie. Basar: ‘Een klein aantal werkgevers reageerde negatief. Het is goed om als werknemer vooraf rekening te houden met deze mogelijkheid. Voordat je het op je werk vertelt zou je je mentaal kunnen voorbereiden op zowel een positieve als een negatieve reactie.’ 

 

Geen doodvonnis

Een negatieve reactie hoeft volgens haar nog geen ‘doodvonnis’ te betekenen. ‘Ik raad aan om in dat geval op een later moment nog een keer terug te komen op je diagnose bij je werkgever. Je zou dan bijvoorbeeld kunnen voorstellen om er voorlichting over te geven. Ik ben mij ervan bewust dat dit niet makkelijk is en ook lang niet altijd het gewenste resultaat oplevert. Maar het gaat wél om je baan, en persoonlijk zou ik er alles aan doen om die te behouden.’

Basar heeft werknemers met autisme ook gevraagd waarmee zij op het werk vooral geholpen zouden zijn. Velen antwoordden: als er goed naar mij zou worden geluisterd  ‘Het is voor mensen met autisme vaak moeilijk om iets goed onder woorden te brengen’, zegt Basar, ‘Zeker als het gaat om hun autisme. Dan is het fijn als er extra goed wordt geluisterd naar hun boodschap.’

Daarnaast gaven veel ondervraagden aan het op prijs te stellen als zij zo nu en dan thuis zouden kunnen werken, op momenten dat zij behoefte hebben aan een rustige werkomgeving. Basar: ‘Dit is op dit moment een erg actueel onderwerp omdat steeds minder mensen een vaste werkplek hebben. Flexibele werkplekken kunnen moeilijk zijn voor mensen met autisme vanwege de veranderingen die ze met zich meebrengen.’

 

Sterke punten

Gevraagd naar hun sterke punten noemden vrijwel alle respondenten dezelfde talenten, zoals: oog voor detail, nauwkeurigheid en analytisch vermogen. En óók dezelfde zwakke punten, zoals: moeite met samenwerken en met het omgaan met collega’s. ‘Dit kan geen toeval meer zijn’, zegt Basar. ‘Blijkbaar zijn dit écht de belangrijkste sterke en zwakke punten van mensen met autisme.’

Door onze redacteur Julie Wevers

 

Binnenkort publiceert Birsen Basar ook de gegevens van een enquête onder mensen met autisme die niet werken en ook niet op zoek zijn naar een baan. Voor meer informatie https://birsenbasar.com

https://birsenbasar.files.wordpress.com/2017/04/rapport_werken-met-autisme.pdf

https://birsenbasar.files.wordpress.com/2017/04/rapport_mensen-met-autisme-op-zoek-naar-een-baan.pdf

https://www.nederlandsautismeregister.nl/assets/Documenten/6.%20Factsheet%20Dagbesteding%20en%20Werk.pdf

Sluiten
Word nu lid!