Home Nieuws Ouders eisen via College voor de Rechten van de Mens plek op reguliere school
8 maart 2017Ouders eisen via College voor de Rechten van de Mens plek op reguliere school

De ouders van een 13-jarige thuiszitter met het syndroom van Down eisen vandaag via het College voor de Rechten van de Mens een plek in het reguliere onderwijs, nadat hun zoon eerder is verwezen naar een speciale school. Ze beroepen zich daarbij op het in 2016 door Nederland geratificeerde VN-Gehandicaptenverdrag, dat reguliere scholen verplicht om kinderen met een beperking de juiste ondersteuning te bieden.

De zaak die vandaag bij het College dient, is een belangrijke testcase voor de manier waarop het Gehandicaptenverdrag in Nederland zal worden geïnterpreteerd. Het College voor de Rechten van de Mens bewaakt de invoering van het verdrag.

Nederland kent een gesegregeerd onderwijssysteem: kinderen die wegens een handicap niet kunnen meekomen op een reguliere school mogen, onder voorwaarden, worden verwezen naar het speciale onderwijs. De Nederlandse Wet Gelijke Behandeling staat dit toe. 

Sinds vorig jaar moet Nederland zich echter óók houden aan het VN-Gehandicaptenverdrag. Dat verplicht landen om geleidelijk afscheid te nemen van aparte scholen voor leerlingen met een beperking.

“Balans en de NVA steunen het initiatief van de ouders om via het College voor de Rechten van de Mens helderheid te krijgen over de betekenis van het verdrag”, zegt Swanet Woldhuis, directeur van Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme. “Ook wij streven naar inclusief onderwijs in Nederland. Speciaal onderwijs mag wat ons betreft een dienst worden in plaats van een aparte plek voor leerlingen met een beperking. Het is voor alle kinderen beter als ze samen onderwijs krijgen, het bereidt ze voor op een inclusieve, diverse samenleving.”

Belangrijke adviesorganen zoals de Onderwijsraad wezen het ministerie van Onderwijs er onlangs nadrukkelijk op dat het zogeheten ‘inclusieve’ onderwijs in het verdrag veel verder gaat dan het ‘passend onderwijs’ dat Nederland in 2014 invoerde. Doel van deze hervorming was onder meer om de tot voor kort spectaculaire groei van het speciale onderwijs te stoppen, en niet om het Nederlandse onderwijs inclusief te maken. Het budget voor de 70.000 plekken in het speciale onderwijs uit 2014 is dan ook gewoon behouden gebleven.

Lees hier het artikel dat Julie Wevers over deze zaak schreef (vandaag verschenen in NRC Handelsblad) 

Reactie van Balans en NVA

Reactie van Balans en de NVA op het NRC-artikel ‘Een school mag niemand uitsluiten’

Oudervereniging Balans en de Nederlandse vereniging voor Autisme zijn bijzonder blij met dit artikel! Wij vinden dat er een inhoudelijke visie op passend onderwijs ontbreekt bij OCW. Er is geen plan of budget om ervoor te zorgen dat kinderen met een beperking (fysiek, leren, gedrag en motoriek) via het reguliere onderwijs kunnen komen tot optimale ontwikkeling die aansluit bij het niveau en de (on)mogelijkheden. Passend onderwijs en inclusief onderwijs vraagt om een grote herinrichting van het huidige onderwijs en daarmee ook een investering voor de toekomst voor deze kinderen. Jurisprudentie is nodig om druk te leggen op OCW om het VN-verdrag na te leven en de afspraken daarbinnen na te komen!

Swanet Woldhuis,directeur van Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme

Sluiten
Word nu lid!