Home Nieuws Eerste Kamer stemt in met instemmingsrecht
7 februari 2017Eerste Kamer stemt in met instemmingsrecht

Na een intensieve lobby van Balans en de NVA heeft op 7 februari ook de Eerste Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met het instemmingsrecht voor ouders. Dit betekent dat ouders van leerlingen die extra zorg nodig hebben op school mogen meepraten en meebeslissen over de zorg voor hun kind.

Ouders en school moeten samenwerken met elkaar op een gelijkwaardige manier. Dit is belangrijk omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat ouderbetrokkenheid leidt tot betere leerprestaties van zorgleerlingen op school. Samenwerking tussen ouders en school is in het belang van goede zorg voor leerlingen die op school extra onderwijszorg nodig hebben.

Sinds de invoering van Passend Onderwijs was ouders het recht op instemmingsrecht ontnomen. Balans en de NVA zijn dan ook zeer verheugd dat onze lobby en petitie een succes is geweest. Instemmingsrecht voor ouders is nu goed geregeld in de wet.

Lees hier het bericht van de Eerste Kamer over de aanvaarding van het wetsvoorstel 

Sluiten
Word nu lid!